خلاصه نویسی  • سلام..میشه نمونه ای ازخلاصه نویسیاتون روبذارین یاتوضیح بدین واس همه دروس عمومی واختصاصی ریاضی؟واینکه شیوه خوندن لغات ب روش تیک ۸‌چجوریه؟وغرابت ادبیات روچجوری یادبگیریم؟


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.