خلاصه نویسی  • سلام..میشه نمونه ای ازخلاصه نویسیاتون روبذارین یاتوضیح بدین واس همه دروس عمومی واختصاصی ریاضی؟واینکه شیوه خوندن لغات ب روش تیک ۸‌چجوریه؟وغرابت ادبیات روچجوری یادبگیریم؟