ایراد در کتاب زیست یا ... • با سلام
  در تدریس زیست اساتید از جمله آقای حدادی از نماد 4n برای تعداد کل کروموزم های یک سلول استفاده می کنه در صورتی که نماد 4n ما در منابع نداریم کلا" غلطه . نماد 2n برای نشان دادن کل کروموزم سلول صحیح است و در موجودات تتراپلوئید بجای آن بایستی از نماد درست 12=2n=4x استفاده بشه و در دیپلوئیدها مثلا" بصورت 2n=2x=6 نمایش داده می شود
  2n=تعداد کل کروموزم سلول
  x=تعداد کروموزومهای پایه موجود است
  3n=تعداد کروموزم های ژنوم آندوسپرم است
  n= تعداد کل کروموزمهای گامتی هس
  دیگه نمادی برای مثال 4n , 5n ,6n 7n ,8n , ..... وجود نداره اگر دیده باشید جایی مال منابع 50 سال پیش بوده • سلام و عرض خسته نباشید
  در توضیح کلمه بکرزایی آقای حدادی هم در جزوه و هم فیلم مربوطه طوری گفتن که همه بچه ها فکر میکنند
  که بکرزایی یعنی ایجاد کلون از تخمک ، که این درست نیست .
  باید بگم
  بکرزایی به دو قسمت 1-نرزایی(ایجاد کلون از گامت نر) 2-ماده زایی (ایجاد کلون از تخمک) تقسیم میشود.
  در ضمن
  چون فرزندان حاصل، شبیه یکی از والدین می شوند و تر کیب گامت ها و نیز تنوع در فرزندان حاصل وجود ندارد پس نوعی تولید مثل غیر جنسی است.
  در صورتیکه در جزوه گفتن نوعی تولید مثل جنسی است و اگردر کتاب نیز این مطلب باشد صحیح نخواهد بود.


 

کاربران فعال این بخش

16
آنلاین

19.4k
کاربران

8.9k
موضوع ها

602.7k
دیدگاه‌ها