من چن سالی از درس دور بودم حالا میخوام دوباره شروع کنم چیکار کنم؟واسه کنکور تجربی


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.