میخواهم بدانم فیلم های آموزشی فیزیک دهم تجربی کی در سایت قرار خواهد گرفت چون میخواهم دانلود کنم وهنوز در سایت قرار ندادید پس لطفا زمان دقیق قرار دادن فیلم های اموزشی فیزیک دهم را بگویید؟


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.