ترکیبی گردش مواد و تنفس زیست 1 • در شکل گردش خون کرم خاکی بعد از قلب رنگ خون روشن میشه که اینو تنفس پوستی میگیریم
  اما تو فصل 5 گفته کرم از تمام پوست خود تنفس میکند
  پس چطور ما میتونیم یه نقطرو برا تنفس پوستی بزاریم • درود
  اگه اینطوری بود که هر سلولی که اکسیژن میگیره، اکسیژنشو بده به شبکه مویرگی زیرپوست(که همه چا نیست) اونوقت دیگه رنگ خون قاطی میشد! منظور کتاب این بوده که وقتی یه سلول پوستی اکسیژن دریافت میکنه، اگه تو ناحیه شبکه مویرگی زیرپوست بود، اکسیژنو وارد شبکه میکنه! اگه هم نبود با هدایت این اکسیژن به سلولای کناری، این اکسیژنو به شبکه مویرگی میرسونه • @dr-bernosi
  اهااااااا تنکس • خواهش میکنم 🙂


 

پربازدیدهای هفته