زیست  • سلام دوستان من زیست قصدم این که تا اذر منابع پایه م رو تموم کنم و منبع جدید بگیرم برای هر فصلی نمیرسم همه تست ها رو بزنم به نظرتون اشکالی نداره با اینکه تست نزده از یه کتاب دارم برم سراغ کتاب دیگه؟ روی درس نامه اش کاملا مسلطم وهمین طور تا حدودی متن کتاب برای زیست جزوه یا فیلم کدوم استاد رو پیشنهاد می کنید


  • دانش آموزان آلاء

    به نظرمن بهتربعداز اتمام هرفصل تست های مربوط به اون روبزنی چون هم ضعف هات رو توی درس پیدامی کنی هم تسلطت بیشترمیشه هم میتونی سرعتت روتوی تست زنی بالاببری برای زیست فیلم های آموزشی آقای آرامفربهتره


  • همیار

    درود
    شما اول یه کتاب رو تموم کنین بعد برین سراغ کتاب بعدی! توی زیست هرچقدر تست بزنین بازم کمه! وقتی این کتابی که دارین رو تموم کردین برین سراغ کتاب بعدی!