چرا اینقدر همه عاشق رشته تجربی هستن ؟؟؟ (جامعه شناسی )


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.