باطری ضد محرک  • سلام دوستان
    مشکل من اینه که از جهت مثبت اگه به باطری وارد بشیم از پتانسیل به اندازه E (نیروی محرکه) کم می کنیم. اما نمودارش این طوری نیست معادله خطش این جوریه:
    V=E+Ir
    افت پتانسیل رو قبول دارم مثبته اما E باید منفی باشه اگه جریان از مثبت وارد منفی بشه  • @bat-roid سلام، نیرو محرکه دوسر یک مولد همواره مثبت هستش، چه از قطب مثبت خارج بشیم و چه از منفی. در نمودار ولتاژ دوسر منبع برحسب جریان هم، عرض از مبدا نشون دهنده نیروی محرکه هست که همواره مثبته. Ir هستش که میتونه منفی بشه اگر جریان از قطب مثبت خارج بشه. در مدارهایی با چندین مولد هم، این قطب خروجی هست که مهمه که اگه مثبت باشه، E هم مثبت میشه  • @bat-roid درضمن منظورم از همواره مثبت در محاسبه ی ولتاژ دوسر یک مولد هست، نه در مداری با چندین مولد. چون در مدار میتونه نیروی محرکه منفی باشه.


 

کاربران فعال این بخش

25
آنلاین

18.3k
کاربران

8.0k
موضوع ها

560.4k
دیدگاه‌ها