من جزوه ی وحید کبیرایی رو می خوام هندسه ی 1.چجوری پیداش کنم


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.