فهم میدان الکتریکی یکنواخت • سلام دوستان
  من مشکل دارم در فهم میدان الکتریکی یکنواخت تعریفش اینه:
  به میدانی گفته میشود که در تمام نقاط آن به یک بار نقطه ای معین نیروی یکسانی وارد میشود.
  فرض کنیم یه بار 5 میکرو کولن رو تو سه نقطه متفاوت قرار میدیم. طبق تعیریف برایند نیروی این سه نقطه برابر میشه؟


 • همیار

  @bat-roid در فهم میدان الکتریکی گفته است:

  سلام دوستان
  من مشکل دارم در فهم میدان الکتریکی تعریفش اینه:
  به میدانی گفته میشود که در تمام نقاط آن به یک بار نقطه ای معین نیروی یکسانی وارد میشود.
  فرض کنیم یه بار 5 میکرو کولن رو تو سه نقطه متفاوت قرار میدیم. طبق تعیریف برایند نیروی این سه نقطه برابر میشه؟

  اگر میدان الکتریکی یکنواخت باشه بله نیرویی ک از طرف میدان به بار. وارد میشه در هر سه نقطه یکسانه • یادم رفت یکنواخت رو بنویسم.
  خوب در نظر میگیریم فاصله بین دو صفحه 6 سانتی متر هست. و بار نقطه A از دو سانتی متری صفحه منفی و از بار مثبت 4 سانتی متری ش قرار داره.
  و بار نقطه B وسط میدان قرار داره
  (بار نقطه ی A و B یکسانه)
  حالا اگه برایند این دو نقطه رو حساب کنیم با هم برابر نیستن.


 • همیار

  @bat-roid
  منظورتون رو نفهمیدم...
  بیشتر باز کنین مطلبو...


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.