فهم میدان الکتریکی یکنواخت • سلام دوستان
  من مشکل دارم در فهم میدان الکتریکی یکنواخت تعریفش اینه:
  به میدانی گفته میشود که در تمام نقاط آن به یک بار نقطه ای معین نیروی یکسانی وارد میشود.
  فرض کنیم یه بار 5 میکرو کولن رو تو سه نقطه متفاوت قرار میدیم. طبق تعیریف برایند نیروی این سه نقطه برابر میشه؟


 • همیار فارغ التحصیلان آلاء

  @bat-roid در فهم میدان الکتریکی گفته است:

  سلام دوستان
  من مشکل دارم در فهم میدان الکتریکی تعریفش اینه:
  به میدانی گفته میشود که در تمام نقاط آن به یک بار نقطه ای معین نیروی یکسانی وارد میشود.
  فرض کنیم یه بار 5 میکرو کولن رو تو سه نقطه متفاوت قرار میدیم. طبق تعیریف برایند نیروی این سه نقطه برابر میشه؟

  اگر میدان الکتریکی یکنواخت باشه بله نیرویی ک از طرف میدان به بار. وارد میشه در هر سه نقطه یکسانه • یادم رفت یکنواخت رو بنویسم.
  خوب در نظر میگیریم فاصله بین دو صفحه 6 سانتی متر هست. و بار نقطه A از دو سانتی متری صفحه منفی و از بار مثبت 4 سانتی متری ش قرار داره.
  و بار نقطه B وسط میدان قرار داره
  (بار نقطه ی A و B یکسانه)
  حالا اگه برایند این دو نقطه رو حساب کنیم با هم برابر نیستن.


 • همیار فارغ التحصیلان آلاء

  @bat-roid
  منظورتون رو نفهمیدم...
  بیشتر باز کنین مطلبو...


 

کاربران فعال این بخش

1
آنلاین

17.6k
کاربران

7.5k
موضوع ها

536.3k
دیدگاه‌ها