هندسه یازدهم فصل دایره • 0_1500807457568_1500807404066663487795.jpg
  با سلام همون طور که تو عکس هم پیداست سوال اینه که: اگر زاویه قطاعی از دایره برحسب درجه مساوی آلفا باشد نشا دهید طول کمال ABبرابر است با : ![متن جایگزین](0_1500808347021_۲۰۱۷۰۷۲۳_۱۵۴۱۴۲.jpg آدرس عکس)و مساحت قطاع برابر است : 0_1500809537311_۲۰۱۷۰۷۲۳_۱۵۴۱۳۱.jpg

  لطفا هر کس میتونه حل کنه
 • همیار

  @mohammad-hasan-mashaeykhi در هندسه یازدهم فصل دایره گفته است:

  0_1500807457568_1500807404066663487795.jpg
  با سلام همون طور که تو عکس هم پیداست سوال اینه که: اگر زاویه قطاعی از دایره برحسب درجه مساوی آلفا باشد نشا دهید طول کمال ABبرابر است با : ![متن جایگزین](0_1500808347021_۲۰۱۷۰۷۲۳_۱۵۴۱۴۲.jpg آدرس عکس)و مساحت قطاع برابر است : 0_1500809537311_۲۰۱۷۰۷۲۳_۱۵۴۱۳۱.jpg

  لطفا هر کس میتونه حل کنه

  اينارو يكم نگا كنيد كاملا مشخصن...اولي بالاش در واقع ٢ پي آر هستش ك همون محيطه دايره اس حالا اگه به ازاي ٣٦٠ درجه طول كمان،محيط باشه،به ازاي آلفا چقدر ميشه فقط دقت كنين ك چون ٢ رو با ٣٦٠ زده تو مخرج شده ١٨٠
  دومي هم با همين نسبته:/


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.