سلام لطفا کمک کنید در مورد تغییرات منابع کنکور 98 در رشته ی نجربی


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.