کدوم دبیر فیزیک در الا موثر و کامل هست برای تست و کنکور ؟؟؟ دبیر طلوعی کازانیان و فدایی فرد


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.