4-سخنی با پیش دانشگاهی های آینده • دانش آموزان عزیز سلام
  شما آخرین دانش¬آموزانی هستید که با سیستم آموزشی کنونی کشور عزیزمان ایران وارد دانشگاه می¬شوید و مهیای ورود به اجتماع ..............
  خب بریم سر بحثی که شاید ذهن خیلی از شما عزیزان رو به خودش مشغول کرده
  کنکور ............ بله کنکور
  پذیرفته شدن دردانشگاه یکی ازدغدغه های شما دانش آموزان واولیای شماست . در واقع قبول شدن دررشته هاودانشگاه¬های معتبربارتبه های خوب یکی ازآرزوهای شما دانش آموزان دوره متوسطه محسوب می¬شود.
  آمادگی کنکور یک پروژه مهم فردی وخانوادگی است که عوامل واسباب ولوازم ومهارت¬های متعددی نیازاست تا به نتیجه برسد. ازجمله می توان به برخی ازاین موارداشاره کرد :
   مهارتهای تحصیلی : مانندهدف گذاری ،برنامه ریزی درسی ، روش صحیح مطالعه ، تقویت حافظه ، تمرکز و دقت ، تغذیه و استراحت ، فنون گوش دادن، مهارت نکته برداری وخلاصه نویسی ، فنون امتحان دادن ، مدیریت زمان ، فنون تست زنی ، مهارت انتخاب رشته دانشگاهی.
   مهارتهای زندگی : مانندمهارت کسب آرامش ، مهارت کنترل اضطراب واسترس ، مهارت تصمیم گیری وحل مساله ، مهارت افزایش انگیزه وتلاش فردی ، مهارت ایجاد اعتدال ومیانه¬روی درتمامی فعالیت ها ، مهارت برقراری ارتباط موثر با دیگران.
   پشتیبانی خانواده : ازجمله ارتباط عاطفی اعضای خانواده ، ایجادروحیه امید وتلاش ، برقراری فضای امن وآرام درخانواده ، حمایت های مادی ومالی جهت تامین هزینه های برنامه های علمی داوطلب .
  در اینجا چند سوال اساسی مطرح می شود:
  • آیا همه این عوامل وشرایط ومهارت¬ها وآمادگی ها فقط باید درسال چهارم متوسطه بوجود آید تاداوطلبان کنکور بتوانند شاهد نتایج خوبی درکنکورباشند؟
  • کار آمادگی کنکورازچه زمانی شروع می شود و تا چه زمانی ادامه می یابد؟
  • زمان آماده‌¬سازی برای کنکور چه مقدار است؟
  • فرآیند آماده¬سازی برای کنکور شامل چه مراحلی است؟

  اما پاسخ سوالات
  ازنظربسیاری ازافراد، آماده‌¬سازی برای کنکور از نیمه¬ی تیرماه هر سال (درست بعد از برگزاری آزمون سراسری) آغاز می¬شود و تا یکی دو روز مانده به کنکور سال بعد، ادامه پیدا می¬‌کند. به عبارت دیگر، طول مدت آماده¬سازی برای حضور در آزمون سراسری حدوداً ۱۲ ماه است..
  مامعتقدیم عوامل وشرایط ومهارتها وآمادگی های لازم برای کنکوراز ابتدای ورود به سال دوم متوسطه شروع می شود . زیرا دانش آموزان درابتدای سال دوم متوسطه اقدام به تعیین رشته می کنند وعملا مسیر آینده خودرا باانتخاب رشته مشخص می کنند. امادریک فرایند دقیق ترآماده سازی برای کنکورحداقل دارای 5 مرحله زمانی است : 1- تابستان سال سوم متوسطه 2- نیمسال اول سال چهارم 3- نیمسال دوم سال چهارم 4- دوره جمع بندی وپایانی 5- انتخاب رشته صحیح درتابستان سال چهارم . هریک ازاین بازه های زمانی فوق دارای شرایط خاص خود است که توضیح آن دراین مجال کوتاه نمی گنجد وباتوجه به شرایط موجود ، فعلا به توضیح برنامه هاوفعالیت های بازه زمانی اول می پردازیم .
  • هرکاری دروقت وزمان خود معنا می یابد . به عبارت دیگر چنانچه کاروماموریت لازم دروقت خود انجام نگیرد، موضوعیت خود را از دست می¬دهد.تابستان سال سوم برای داوطلبان کنکور یکی ازاین زمان هاست که چنانچه مورد استفاده قرار نگیرد جبران آن یا امکان ناپذیر و یا بسیار مشکل است ، بنابراین می توان گفت انجام فعالیت های علمی داوطلبان کنکوردر تابستان سال سوم می تواند در تعیین نوع و میزان نتایج کنکور نقش مستقیمی ایفا نماید .
   اگراز کنکوری ها سوال شود مهمترین مشکلی که درسال چهارم داشتیدچه چیزی بوده است؟
  پاسخ می دهند حجم بالای دروس ومنابع کنکورسراسری وکمبود زمان برای مطالعه آنها . به عبارت دیگراگرمنابع کنکورفقط دروس سال چهارم بود باتوجه به ۲۴واحدبودن آن ودوروزبیکاری درطول هفته (به جزجمعه ها) براحتی می توانستندهم دربرخی کلاسهای تست دروس سال چهارم شرکت نمایند وهم برنامه مطالعاتی جامعی برای دروس سال چهارم داشته باشند . اما به گفته بسیاری ازداوطلبان کنکورودانش آموزان سال چهارم مشکل اصلی آنان کمبودوقت برای جبران نقاط ضعف ومطالعه دروس سه ساله است نه دروس سال چهارم . براین اساس چون دانش آموزان سال چهارم این موضوع راتجربه کرده اند ، لازم است دانش آموزان سال سوم این تجربه رابه کارگیرندو برنامه های علمی آمادگی کنکور رادرتابستان سال سوم داشته باشند.
  پس بسم الله .................
  پیش به سوی موفقیت

  سر به زیر و سربلند باشید
  مشاور اسماعیلی

  @فارغ-التحصیلان-آلاء
  @دانش-آموزان-آلاء
  @خیرین-کوچک-دریا-دل


 • دانش آموزان آلاء

  سلام و ادب خدمت مشاور بزرگ
  سوال من در مورد اینه که ما وقتی برا خودمون از الان برنامه ریزی میکنیم مثلا برای درسای پایه توی یه هفته چه میزان از این زمانو به مرور اختصاص بدیم در یک هفته منظورمه؟
  و اینکه خصوا زیستو هر فصلو چه قدر وقت به چد وقت دوره کنیم؟ ممنون


 

کاربران فعال این بخش

13
آنلاین

19.4k
کاربران

9.1k
موضوع ها

605.2k
دیدگاه‌ها