3-سوت آغاز • کنکوری های 97 سلام
  حرکت کنید نایستید. حرکت به سمت جلو حرکت به سمت کامل شدن است. حرکت کنید وترسی به دل راه ندهید. از موانع جاده موفقیت نهراسید.
  آنهایی که در این یک سال خوب تلاش کنند و از وقت های خود به نحو احسن استفاده کنند بهترین راه را در کنار بهترین رتبه ها و نخبگان کنکور می پیمایند و با آرامش خاطر و احساس رضایت درونی آماده انتخاب بهترین رشته ها در بهترین دانشگاه های کشور می شوند و آماده رقم زدن فصل جدیدی از زندگیشان اما آنهایی که در این یکسال وقت ها و فرصت¬های خود را می¬کشند و با بی دقتی و بی اهمیتی از کنار این یکسال با ارزش می‌گذرند سال آینده زمانی که وقت آزمایش و کنکور می‌گذرد احساس نارضایتی و افسوس آن ها را رها نمی کند و حسرت زمان هایی که از دست رفته است را می¬خورند.
  گروهی که پیروز می‌شوند انتخابگر هستند رشته و دانشگاهشان را خود انتخاب می¬کنند و کسانی که شکست می‌خورند رشته و دانشگاه آن‌ها را انتخاب می‌کند.
  دوست عزیزی که امسال می خواهی برای کنکورت شروع کنی قبل از هر کاری به سرگذشت بچه هایی که در سالهای گذشته این راه را رفته اند نگاه کن و با مقایسه آنها خود انتخاب کن که می خواهی در انتهای امسال جزو کدام دسته باشی در انتها پیروز و انتخاب گر باشی یا اینکه ناراضی و انتخاب شونده .
  دوست عزیز انتخاب با خودت تنها کسی که سرنوشت تو را تعیین می‌کند و رقم می‌زند خود تویی اینکه چگونه و از چه طریقی می خواهی این سفر یک ساله را به پایان ببری و چه جاده ای و چه وسیله ای را برای سفر انتخاب کنی با خود توست
  بسیار دقت کن دوست من تا موانع و مشکلات را با موفقیت پشت سر گذاری و در انتها جزو انتخاب کنندگان باشی و نه انتخاب شوندگان
  ذره ای هراس نداشته باش چراکه در این راه تنها نیستی و هر توشه ای که در در این یکسال و این جاده به آن احتیاج داری را ما و همکارانمان برای تو فراهم خواهیم کرد .

  سربه زیر و سربلند باشید
  همراه همیشگی شما
  مشاور اسماعیلی

  @فارغ-التحصیلان-آلاء
  @دانش-آموزان-آلاء
  @خیرین-کوچک-دریا-دل • این پست پاک شده!


 • این پست پاک شده!


 • این پست پاک شده!


 • این پست پاک شده!

 • همیار

  این پست پاک شده!

 • دانش آموزان آلاء

  این پست پاک شده!

 • دانش آموزان آلاء

  این پست پاک شده!


 • این پست پاک شده!

 

کاربران فعال این بخش

39
آنلاین

18.3k
کاربران

8.0k
موضوع ها

560.9k
دیدگاه‌ها