سوال شیمی کنکور تجربی 95 سوال 265 :  • اگر به 25 میلی لیتر محلول 0.02 مولار هیدروکلریک اسید 25 میلی لیتر محلول با غلظت 34 گرم بر لیتر نقره نیترات اضافه شود ، در پایان واکنش ph محلول کدام است . ایا میتوان از راه محدود کننده مسئله را حل کرد ؟
    با تشکر


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.