این سوالو تو قاب بگیرین بعد آب طلا بزنین و به دیوارتون وصل کنید :)