دیفرانسیل استاد ثابتی  • باسلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما دروس جلسه ۹۷ و ۹۸ در سایت قرار ندارد و بعد از جلسه ۹۶ جلسه ۹۹ را قرار داده شده است