لحظات عشق را دریاب


 • دانش آموزان آلاء

  alt text

  این لحظات آخرین لحظات علی (ع)است
  همان کسی که گفت من پدر امتم‌.یعنی پدرما
  مردی که پیامبرمان بارها بعنوان جانشین اصلح معرفیشان کردند اما چند روز بعد از فوت پیامبر
  همسرش را کتک زدند،بین در ودیوار گذاشتندش و دردانه اش سقط شد
  سیلی به صورت همسرش زدند
  از این ها ک بگذریم‌
  این شبها هرچقدر بیشتر عصاره وجودت را خرج کنی
  هرچقدر اشک‌بریزی
  بیشتر معشوق خالقت خواهی شد

  چند روزی آسمان نزدیک است
  لحظه هارا دریاب

  التماس دعا


 • دانش آموزان آلاء

  متن جایگزین

  این روزها و شبها
  روز وشب باباست!!
  بابا را که بشناسی می فهمی
  نام‌بابا با چند کلمه گره میخورد:چاه،غم،غربت
  اما‌نمیتوانم تصور‌کنم این چیزها بابایم را از پا درآورد
  بابای من یل خیبراست
  اصلا می دانید بابا خیلی تحملش بالاست
  باباجان من دید که سیلی به صورت مادر زدند
  خیلی سختی کشید
  می دانی طناب گردن یل خیبر یعنی چه؟!!!
  میدانی یک مرد از غصه با چاه درد ودل کند یعنی چه؟!!

  میدانی استخوان در گلو یعنی چه؟!!!
  میدانی همسرت عزیزترینت پشت در ودیوار بسوزد یعنی چه؟!!
  میدانی وقتی پیامبرت به معراج رفت خالقت به او گفت
  سلام ویژه ام را به علی برسان؟!!!!
  من‌نمی فهمم چرا یک نفر بخاطر دنیا بابایم را اینگونه شهید کند
  آخربابا مگر جرمت چه بود؟؟؟
  میدانم جرمت فقط خوب بودنت بود

  بابا‌امشب دخترت بیشتر برایت ناز میکند
  تا بیشتر هوایش را داشته باشی

  باباجانم اصا میدانی بابایت ۱۰۰۰سال پیش پرکشیده اما هنوز هم دوستش دارند یعنی چه؟؟؟
  بابا من از شما خوشبخت ترم

  خوشبحال دلم مثل تو دارد بابا**
  التماس دعا**


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

17
آنلاین

20.7k
کاربران

9.9k
موضوع ها

650.4k
دیدگاه‌ها