بررسی سوالات کنکور توسط دکتر رحیمی


 • ناظم ادمین

  0_1496773293706_2017-06-06_224459.png

  @دانش-آموزان-آلاء @خیرین-کوچک-دریا-دل سلام دوستان، همونطور که مشخصه از عکس میخوایم بررسی هایی که دکتر رحیمی انجام بدن رو بزاریم تو تاپیک، هر وقت پست جدیدی بزارن من تو این تاپیک قرار میدم، خوشحال میشم از این تاپیک استفاده کنید.


 • ناظم ادمین

  0_1496773403256_photo_2017-06-05_14-23-04.jpg

  🔴🔴🔴 نکات سوالهای ۱ تا ۴ کنکور سراسری ۹۴ (سوال ۱۵۶ تا ۱۵۹)

  🔵سوال ۱ - هویج یک گیاه علفی دوساله است و سلول سازنده‌ی تارکشنده از سولهای روپوست ریشه است و ریشه‌ی هویج دارای رشد پسین است (فصل ۱۰ سال سوم)

  💉گزینه ۱ )به دلیل وجود هم چسبی در سلول های آب ، آبی که از طریق تار کشنده وارد سلولهای روپوست ریشه میشود به دلیل افزایش پتانسیل آب، آب به سلولهای درونی تر تا آوند چوبی حرکت میکند و به این ترتیب پیوستگی شیره خام در آوند چوبی حفظ میشود پس این گزینه صحیح است

  💉 گزینه ۲ ) سلولهای مرده نوک ریشه کلاهک ها هستند که وظیفه آنها محافظت از سلولهای مریستمی است نه سلول روپوست

  💉 گزینه ۳ )طبق شکل کتاب درسی سال دوم سلولهای بنیادی از سلولهای روپوست فاصله دارند

  💉 گزینه ۴ ) پلی مر اسید چرب یعنی کوتیکول که طبق جمله کتاب درسی کوتیکول (پوستک ) فقط در روپوست اندام های هوایی وجود دارد در حالیکه سوال در مورد روپوست ریشه صحبت میکند

  🔵 سوال ۲ - آزمون و خطا همان شرطی شدن فعال است (فصل ۷ پیش دانشگاهی)

  💉گزینه ۱) این رفتار از نوع الگوی عمل ثابت و غریزی است

  💉 گزینه ۲) صفت غریزی است که ربطی به یادگیری ندارد

  💉 گزینه ۳)امتناع پرنده از خوردن پروانه مقلد به دلیل این است که پرنده قبلا آنرا خورده و تنبیه شده پس شرطی فعال شده است و این گزینه صحیح است

  💉گزینه ۴) این گزینه هم الگوی عمل ثابت و غریزی است

  🔵 سوال ۳ - دقت کنید که سوال درمورد همه ی رشته های دوک صحبت میکند و همچنین توجه کنید که حسن یوسف یک گیاه گلدار است (فصل ۶ و ۷ سوم)

  💉گزینه۱ ) طبق شکل کتاب بعضی از رشته ها تا نیمه سلول بعضی تا قطب دیگر و بعضی حتی به میانه هم نمیرسند

  💉 گزینه ۲ )بعضی از رشته ها اصلا به کروموزوم ها متصل نمیشوند

  💉 گزینه ۳ ) حسن یوسف گیاه گلدار است و سانتریول ندارد

  💉 گزینه ۴ ) رشته دوک از جنس میکروتوبول است و میکرو توبول و میکرو فلامنت از تغییر شکل اسکلت سلولی حاصل میشوند چون همانطور که گفتیم گیاه گلدار سانتریول ندارد و این تغییر موقت است و در مرحله تلوفاز از بین میرود پس این گزینه صحیح است

  🔵 سوال ۴ - جانوران دورگه حاصل آمیزش دو گونه متفاوت هستند که میتوانند زیستا باشند ولی نمیتوانند گونه جدید ایجاد کنند(فصل ۵ پیش دانشگاهی)

  💉گزینه ۱)این حالت مثل قاطر میشود که زیستاست ولی نازاست و به دلیل نازا بودن نمیتواند روند انتقال ژنها را بصورت پایدار بین گونه ها انجام دهد

  💉 گزینه ۲) در نازایی دورگه جانور زیستا است مثل قاطر که میتواند رشد کند و طی همانند سازی DNA، جانور ژنهایی را که از والدین به ارث رسیده را تکثیر میکند پس این گزینه صحیح است

  💉گزینه ۳ ) در مورد نازایی دورگه مثل قاطر ، جانور زیستا هست ولی توانایی تولید گامت و تولید زاده ندارد و نازاست

  💉 گزینه ۴ ) قاطر نازاست ولی زیستاست و عمر طبیعی دارد

  🔹🔹🔹🔹 توجه 🔹🔹🔹🔹
  توصیه میکنم حتما به این نکات توجه کنید و حین مرور این نکات سوال ها جلو چشمتون باشه که سوال هارو میتونید در اکثر کتاب ها پیدا کنید به علاوه سوال هایی که هرشب بررسی میکنیم رو در کانال قرار میدیم

  موفق باشید ✌


 • ناظم ادمین

  0_1496773452239_photo_2017-06-06_22-09-48.jpg

  🔴🔴🔴نکات سوالهای ۵ تا ۸ کنکور سراسری ۹۴ (سوال ۱۶۰ تا ۱۶۳)

  🔵 سوال ۵ - منشا آنزیم های موجود در روده باریک میتوانند ۱-آنزیم های لوزالمعده ۲-آنزیم هایی که از سلولهای دیواره روده باریک آزاد میشوند ۳-آنزیم های معده ۴-آنزیم های موجود در بزاق هستند

  💉 گزینه ۱ ) این گزینه فقط در مورد پروتئازهای لوزالمعده صادق است و برای دیگر آنزیم ها درست نیست

  💉 گزینه ۲ ) فقط آنزیم های پانکراس هستند که با مجرای مشترکی همراه با صفرا به دوازدهه (ابتدای روده باریک) میریزند

  💉 گزینه۳ ) آنزیم هایی که از سلولهای روده باریک که فرسوده میشوند بدون مصرف انرژی از آنها خارج میشوند و وارد روده باریک میشوند

  💉 گزینه ۴ ) این ویژگی مربوط به بافت پوششی است و همه‌ی آنزیم های گوارشی از بافت پوششی منشا میگیرند پس این گزینه صحیح است

  🔵 سوال ۶ - در غشای داخلی میتوکندری های یک نورون طی تنفس هوازی ATP تولید میشود

  💉 گزینه ۱ ) انتقال دهنده های عصبی عموما از نوع پروتئین هستند و کلا سنتز هر نوع ماده ای در سلول نیازمند انرژی است

  💉 گزینه ۲ ) انتقال دهنده عصبی بدون صرف هیچ گونه انرژی در فضای سیناپسی به سلول پس سیناپسی میرسد و آنرا فعال یا مهار میکند پس این گزینه صحیح است

  💉 گزینه ۳ ) برای برقراری پتانسیل آرامش باید پمپ سدیم - پتاسیم فعال سود که با صرف ATP فعالیت میکند

  💉 گزینه ۴ ) آزادسازی انتقال دهنده عصبی با اگزوسیتوز است و اگزوسیتوز هم با صرف انرژی است

  🔵 سوال ۷ - ژن قسمتی از مولکول DNA است و جهش های نقطه‌ای دو نوع اند الف ) نوع یک : جانشینی که در آن یک نوکلوئوتید با یک نوکلوئوتید دیگر عوض میشود نوع دو : تغییر در چارچوب که در آن یک یا چند نوکلوئوتید کم یا اضافه میشوند و چارچوب خوانش ژن تغییر میکند

  💉 گزینه ۱ ) رونوشت اولیه ژن یعنی mRNA نابالغ که اگر تغییر در نوکلوئوتید منجر به تغییر توالی آن شود میتواند باعث افزایش یا کاهش اندازه رونوشت شود

  💉 گزینه ۲ ) محصول ژن یعنی همان پروتئین یا RNA که به دلیل گزینه ۱ این گزینه هم رد میشود

  💉 گزینه ۳ ) عامل ترانسفورماسیون DNA است که اگر جای یک نوکلوئوتید با یک نوکلوئوتید دیگر عوض شود تعداد نوکلوئوتیدهای DNA ثابت مانده و اندازه مولکول تغییر نمیکند پس این گزینه درست است

  💉 گزینه ۴ ) اگر جهش در نواحی تنظیمی رخ دهد باعث مختل شدن تنظیم بیان ژن میشود

  🔵 سوال ۸ - به قید قطعا توجه شود

  💉 گزینه ۱ ) هر سه نوع گیاهان C3 ، C4 و CAM با بالا رفتن دما و شدت نور با افزایش هورمون آبسیزیک اسید و بستن روزنه ها از دفع آب جلوگیری میکنند ولی تنها گیاهانی که در شب روزنه ها را باز میکنند CAM ها هستند

  💉 گزینه ۲ ) این گیاهان C3 هستند که در دما و شدت نور بالا تنفس نوری در آنها رخ میدهد و این گیاهان و به طور کلی همه‌ی سلولهای زنده در غیاب اکسیژن با استفاده از گلیکولیز ، ATP تولید میکنند

  💉 گزینه ۳ ) گیاه CAM است که به کندی رشد میکند و دو مرحله تثبیت CO2 دارد ولی این دومرحله در یک سلول و در دو اندامک متفاوت رخ میدهد

  💉 گزینه ۴ ) گیاه C4 در این شرایط بر تنفس نوری غلبه دارد و فوتوسنتز را با کارایی بسیار پایین انجام نمیدهد بلکه با همین سازگاری توانسته کارایی فوتوسنتز در این شرایط را نسبت به C3 ها افزایش دهد بنابراین این گزینه هم غلط میباشد


 • ناظم ادمین

  @دانش-آموزان-آلاء @خیرین-کوچک-دریا-دل

  0_1496963456042_photo_2017-06-08_22-58-36.jpg

  🔴🔴🔴 نکات سوالهای ۹ تا ۱۲ کنکور سراسری ۹۴ (سوال ۱۶۴ تا ۱۶۷)

  🔵 سوال ۹ - این سوال در زمان خود سر و صدای زیادی به پا کرد چون به نوعی میتوان گفت خارج از کتاب بود ولی حذف نشد به هر حال به این نکات توجه کنید که حفره گلویی در جاندارانی حفظ میشود که آبشش دارند که در دوزیستان نوزاد آبشش وجود دارد و سوال مارا مجبور کرده که سیستم گردش خون قورباغه با آبشش را مشابه ماهی در نظر بگیریم

  💉 الف ) همانطور که گفتیم قورباغه‌ای که حفره گلویی و در نتیجه آبشش دارد قطعا نابالغ است و توانایی تولید گامت ندارد (غ)

  💉 ب ) با توجه به اینکه قورباغه نابالغ در آب زندگی میکند و آبزی است پس توانایی دفع اوریک اسید را قطعا ندارد چرا که اوریک اسید ویژه جانداران خشکی زی است (غ)

  💉 ج ) همانطور که گفتیم مجبوریم گردش خون را مشابه ماهی در نظر بگیریم بنابراین خون پس از خروج از قلب به آبشش رفته و سپس به بافت ها میرود (قلب قورباغه سه حفره‌ای و دارای دو دهلیز و یک بطن است ) (غ)

  💉 د ) قورباغه نوزاد گیاهخوار است و گلوکز مورد نیاز خود را از سلولز سلولهای گیاهی تامین میکند ولی قورباغه بالغ گوشتخوار (شکار حشرات) است (ص)

  🔵 سوال ۱۰ - در این سوال به قید بسیاری توجه کنید

  💉 گزینه ۱ ) طبق خط کتاب درسی در همه بافت های گیاهی از جمله برگها و... بیشترین اکسیژن مورد نیاز خود را از محیط به دست می آورند

  💉 گزینه ۲ ) هورمون موثر در حفظ جذب آب در ریشه آبسیزیک اسید است که نقش اصلی را در خفتگی دانه هم دارد

  💉 گزینه ۳ ) با توجه به قید بسیاری این گزینه کاملا صحیح است و متن کتاب درسی است

  💉 گزینه ۴ ) هورمون های گیاهی در همه‌ی سلولهای هسته دار نمیتوانند تولید شوند بلکه بیشتر در سلولهای مریستمی و هر هورمون در نقطه‌ای خاص تولید میشود

  🔵 سوال ۱۱- تغییر گونه ها دو نوع الگو دارد : یکی الگوی تعادل نقطه‌ای که به صورت ناگهانی و پس از یک دوره طولانی بدون تغییر رخ میدهد و دومی الگوی تغییر تدریجی که به تدریج تغییر صورت میگیرد این سوال در مورد تغییر ناگهانی و نقطه‌ای صحبت میکند و همچنین ۶۵ میلیون سال پیش انقراض پنجم رخ داده است

  💉 گزینه ۱ ) همانطور که گفتیم قبل از تعادل نقطه‌ای همواره گونه در مدت طولانی بدون تغییر یا تغییرات اندک میباشد پس این گزینه صحیح است

  💉 گزینه ۲ ) در انقراض پنجم حدود ۷۶ درصد از گونه های ساکن خشکی نابود شدند

  💉 گزینه ۳ ) در پی انقراض ها همواره شرایط برای گونه های سالم مانده و سازگارتر بهتر میشود

  💉 گزینه ۴ ) با مطالعه یک انقراض نمیشود که سیر تحول را به طور کامل شناخت

  🔵 سوال ۱۲- چرخه زندگی کاهوی دریایی از نوع تناوب نسل و دارای دو مرحله گامتوفیتی (هاپلوئید) و اسپوروفیتی (دبپلوئید) است و سلول های هاپلوئیدی آن هاگ تاژکدار و سلولهای بخش گامتوفیتی و گامت تاژکدار هستند

  💉 گزینه ۱ )هاگ و گامت هردو تاژک دارند ولی همجوشی فقط بین گامت ها رخ میدهد

  💉 گزینه ۲ ) هاگ و گامت تاژکدارند و گامتوفیت حاصل رشد و میتوز سلول هاگ است ولی گامت ها با همجوشی اسپوروفیت را خواهند ساخت

  💉 گزینه ۳ ) سلول هاپلوئیدی بدون تاژک همان سلول پیکر گامتوفیت است که حاصل میتوز هاگ (زئوسپور ۴ تاژکی) است

  💉 گزینه ۴ ) سلولهای پیکری همانطور که گفتیم حاصل میتوز هاگ هستند که هاپلوئید است و یک مجموعه کروموزوم دارد پس این گزینه صحیح است


 • ناظم ادمین

  @دانش-آموزان-آلاء @خیرین-کوچک-دریا-دل

  0_1497288917850_photo_2017-06-10_20-02-49.jpg

  🔴🔴🔴 نکات سوالهای ۱۳ تا ۱۶ کنکور سراسری ۹۴ (سوال ۱۶۸ تا ۱۷۱)

  🔵 سوال ۱۳- نقطه A بعد از موج P قرار دارد که در این نقطه دهلیزها در حال انقباض هستند ، نقطه ی B در حین موج QRS قرار گرفته و کمی قبل از شروع انقباض بطنها ، نقطه‌ی C در حین انقباض بطنها ، در نقطه‌ی D همچنان بطنها در حال انقباض هستند که این نقطه تقریبا همزمان با ثبت موج T است و همچنین نقطه‌ی E بعد از موج T قرار دارد و استراحت عمومی را نشان میدهد

  💉 گزینه ۱ ) در نقطه A یعنی در حین انقباض دهلیزها صدایی شنیده نمیشود پس این گزینه به راحتی رد میشود

  💉 گزینه ۲ ) همانطور که میدانید بخش قابل انقباض قلب میوکارد است که سلولهای ماهیچه‌ی قلبی مخطط و منشعب دارد و طبق نقاط داده شده که در بالا بررسی کردیم در A دهلیز منقبض است و بطن استراحت میکند و در نقطه C بطن منقبض است و دهلیز استراحت میکند پس این گزینه کاملا درست است

  💉 گزینه ۳ ) با توجه به اینکه در نقطه A دهلیزها در حال انقباض هستند و جریان الکتریکی هنوز به بطن ها نرسیده است

  💉 گزینه ۴ ) در نقطه A انتشار پیام عصبی توسط خود سلولهای ماهیچه‌ای میوکارد منتشر میشود و فقط در هنگام زایش تحریک است که گره سینوسی-دهلیزی نقش دارد

  🔵 سوال ۱۴- چرخه جنسی فرد سالم معمولا ۲۸ روز طول میکشد و دو فاز فولیکولی و لوتئال دارد

  💉 گزینه ۱ ) توده‌ای زرد رنگ یعنی جسم زرد است که حدود روز ۲۶ شروع به تحلیل میکند که در این مرحله ترشح استروژن و پروژسترون کاهش میابد پس این گزینه کاملا صحیح میباشد

  💉 گزینه ۲ ) ابتدا باید میزان هورمون لوتئینی کننده (LH) بالا برود و سپس میوزI کامل شود و نخستین گویچه قطبی به دنبال آن آزاد شود

  💉 گزینه ۳ ) این گزینه کمی ابهام دارد ولی با نگاه دقیق به شکل کتاب میتوان فهمید که همزمان با شروع رشد فولیکول پاره شده میزان هورمون FSH شروع به کاهش نمیکند بلکه کمی با تاخیر است

  💉 گزینه ۴ ) تخمک تمایز نیافته همان اوول است که حاصل تکمیل تقسیم میوز یعنی انجام میوزII در ابتدای لوله فالوپ رحم است که این گزینه میگه که آزاد شدن از تخمدان که کلا غلطه

  🔵 سوال ۱۵- کپک های مخاطی از آغازیان هستند و دو نوع‌اند : یکی کپک مخاطی سلولی و یکی کپک مخاطی پلاسمودیومی

  💉 گزینه ۱) هر دونوع کپک در شرایطی میتوانند قابلیت تحرک داشته باشند ولی رویش هاگ در کپسول فقط در مورد کپک های مخاطی پلاسمودیومی میتواند درست باشد پس این گزینه غلط است

  💉 گزینه ۲ ) هر دونوع کپک توانایی تولید سلولهای هاپلوئید را دارند ولی گامت تاژکدار فقط در برخی از کپک های مخاطی پلاسمودیومی دیده میشود

  💉 گزینه ۳ ) توده‌ی سیتوپلاسمی چند هسته‌ای یعنی پلاسمودیم که ویژه کپک های پلاسمودیومی است که در این جانداران پس از تشکیل زیگوت و به دنبال آن پلاسمودیوم که در پلایمودیوم تقسیم میتوز رخ داده و جاندار جدیدی حاصل میشود پس این گزینه درست است

  💉 گزینه۴ ) هر دونوع کپک مخاطی در چرخه زندگی خود توانایی تولید سلول آمیبی شکل را میتوانند داشته باشند ولی تقسیم به توده‌های متعدد فقط در کپک های پلاسمودیومی مشاهده میشود

  🔵 سوال ۱۶- به قید بعضی توجه کنید ، وکتورها در مهندسی ژنتیک برای انتقال ژن مورد نظر به سلول میزبان استفاده میشوند

  💉 گزینه ۱ ) همه‌ی وکتورها باید بتوانند مستقل تکثیر شوند و از امکانات همانندسازی میزبان استفاده کنند

  💉 گزینه ۲ ) همه وکتورها از آنزیم های همانندسازی کننده میزبان (DNAپلیمراز و هلیکاز) استفاده میکنند

  💉 گزینه ۳ ) در شلیک با تفنگ ژنی خود ژن به
  طور مستقیم به سلول وارد میشود و وکتور نقشی در این مورد ندارد

  💉 گزینه ۴ ) آنزیم های محدودکننده اغلب DNA با دو انتهای تک رشته‌ای ایجاد میکنند که این گزینه هم غلط است پس این سوال کلا جواب ندارد !!!! ولی طراح گزینه۴ را درست گرفته شاید بتوان گفت که بعضی باکتری ها پلازمید دارند و به این دلیل شاید بتوان ۴ را درست گرفت که خیلی قانع کننده نیست!!! ولی باتوجه به اینکه گزینه های دیگر کاملا اشتباه هستند با رد گزینه ها هم میشد ۴ را زد


 • ناظم ادمین

  @دانش-آموزان-آلاء @خیرین-کوچک-دریا-دل

  0_1497435696250_photo_2017-06-13_22-35-14.jpg

  🔴🔴🔴 نکات سوالهای ۱۷ تا ۲۰ کنکور سراسری ۹۴ (سوال۱۷۲ تا ۱۷۵)

  @pouryarahimi

  🔵 سوال ۱۷- به شکلهای جانوران در فصل گردش مواد توجه خیلی خیلی ویژه داشته باشید!

  💉 گزینه ۱ ) خرچنگ دراز و ملخ هر دو دارای گردش خون باز و قلب منفذ دار دارند که خون از طریق این منافذ به قلب برمیگردد نه رگ شکمی

  💉 گزینه ۲ ) خون عبوری از قلب خرچنگ دراز روشن و پراکسیژن است ولی خون عبوری از قلبهای لوله‌ای کرم خاکی، تیره و پراکسیژن است

  💉 گزینه ۳ ) در ملخ رگهای متعددی از جمله رگ پشتی خون را به سمت سر و سایر قسمتها میراند ولی طبق شکل کتاب در ماهی خون تیره توسط رگ شکمی به آبشش که در سر قرار دارد جریان میابد پس این گزینه صحیح است

  💉 گزینه ۴ ) در ماهی سیاهرگ شکمی خون را به قلب و سپس سرخرگ شکمی خون را از قلب وارد آبشش در سر میکند

  🔵 سوال ۱۸- نخود یک گیاه نهاندانه است و لقاح مضاعف دارد و دارای دانه‌ی بالغ دولپه‌ای و بدون آلبومن است و سلولهایی که کیسه‌ی رویانی را دربرگرفته و احاطه کرده اند سلولهای پارانشیم خورش هستند که دیپلوئید هستند

  💉 الف ) همانطور که گفتیم این سلولها دیپلوئید هستند و کروموزوم همتا دارند (ص)

  💉 ب ) این، لپه های درون کیسه رویانی هستند که آلبومن را به طور کامل مصرف میکنند نه سلولهای خورش (غ)

  💉 ج ) در هنگام تشکیل کیسه رویانی یکی از سلولهای پارانشیم خورش تتراد تشکیل داده و میوز میکند ولی پس از تشکیل کیسه رویانی و لقاح میوز نمیکنند و تتراد تشکیل نمیدهند (غ)

  💉 د ) بخشی که باعث اتصال رویان به گیاه مادر میشود حاصل میتوزهای پی در پی سلول تخم است و ربطی به پارانشیم خورش ندارد (غ)

  🔵 سوال ۱۹- اگر دودمانه را وابسته به جنس مغلوب در نظر بگیریم فرد ۸ یک زن سالم و ناقل(ناخالص) خواهد بود چون پدرش سالم بوده ولی مادرش بیمار بوده است و اگر بایک مرد بیمار که روی کروموزوم X خود الل a که بیماری زا است را دارد آمیزش کند نصف فرزندان بیمار و نصف فرزندان سالم خواهند شد

  🔵 سوال ۲۰ ) واکنش های وابسته به نور در فوتوسنتز مراحل ۱ و ۲ هستند که در مرحله ۱ نور توسط رنگیزه ها جذب میشود و در مرحله ۲ الکترون برانگیخته شده و در زنجیره انتقال الکترون به جریان می افتد و از فوتوسیستم II به سمت فوتوسیستم I حرکت میکند و سپس +NADP را احیا میکند

  💉 گزینه ۱ ) در مرحله ۲ الکترون از فوتوسیستم II که دارای کلروفیل P680 است به سمت فوتوسیستم I که کلروفیل P700 دارد حرکت کرده و در این نقل و انتقال ، پمپ +H فعال شده و همچنین با فعالیت آنزیم تجزیه کننده آب غلظت +H در داخل تیلاکوئید بیشتر میشود و عبور این یون ها از کانال ، باعث ATP سازی میشود (ص)

  💉 گزینه ۲ ) الکترونهایی که از P680 در فوتوسیستم II خارج میشوند انرژی لازم برای فعالیت پمپ غشایی تیلاکوئید را فراهم میکنند پس این گزینه غلط است

  💉 گزینه ۳ ) پروتئینی که در تیلاکوئید ATP سازی میکند ، کانال پروتئینی است که با خروج +H از این کانال غلظت این یون در داخل تیلاکوئید کمتر میشود

  💉 گزینه ۴ ) این گزینه خیلی ساده است و میدانید که آنزیم تجزیه کننده آب در مجاورت فوتوسیستم II (دارای کلروفیل P680) و داخل تیلاکوئید قرار دارد و الکترونهای کاهش یافته این کلروفیل ها را جبران میکند

  @pouryarahimi • دوستان برای سوالات کنکور 94 بخش تخصصی از لینک زیر اقدام کنید 👇
  http://www6.sanjesh.org/download/sar94/daftar/tajrobi94/tekhtesasinah.pdf
  و برای پاسخنامه نیز از سایت زیر اقدام کنید ...
  http://www.kanoon.ir/Article/97736


 

کاربران فعال این بخش

21
آنلاین

19.4k
کاربران

9.0k
موضوع ها

603.8k
دیدگاه‌ها