سوال سینتیک کانون  • سلام
    کسی میدونه این چجوریه منطقش سوالش؟؟
    تو پاسخنامه ننوشته چجوری این 2 واکنش رو باید بنویسیم..
    (سوال 12 خرداد کانون)

    0_1496474099577_DSC_0025.jpg  • احتیاج به واکنش اکسایش آلمینیوم نیست اصلا,سوال میگه 8 گرم آلمینیوم ناخالص داریم که یه مقداریش شده آلمینیوم اکسید,اون مقدار آلمینیوم خالص هم به طور کامل واکنش داده,فقط باید واکنش آلمینیوم با هیدروکلریک اسید رو بنویسی و جرم آلمینیومی که با هیدروکلریک اسید واکنش داده رو بدست بیاری,بعدش از اون 8 گرم ناخالص اگه این جرم رو کم کنی جرم آلمینیوم اکسید بدست میاد


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.