آیا قسمتی که مال اهل تشیع هست واسه کنکور میاد؟


 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.