شیمیواتوتروف  • سلام...سوالم اینه که تثبیت co2 شیمیواتوتروف ها چگونه انجام میگیردو چرخه کالوین و وجود فوتوسیستم را در کدام باکتری ها میتوان دید؟؟


  • دانش آموزان آلاء

    سلام.کتاب گفته چرخه کالوین رایج ترین روش تثبیت co2 در جانداران کلروفیل دار هستش. و حتی فصل 3 پیش میخونیم که بعضی باکتری ها در اثر درون همزیستی به وجود اومدن که کلروپلاست داشتن پس کلروفیل هم در بعضی باکتری های اتوتروف وجود داره و پس چرخه کالوین رخ میده و پس فتوسیستم هم ممکنه باشه. مشابه این سوال رو فک میکنم تو ای کیو بود و گرفته بود که دارن ولی به هر حال خارج از بحث کتابه.
    و سوال اولتون هم همین که ما بدونیم از مواد معدنی مثل امونیاک و غیره استفاده میکنن و همه باکتری های اتوتروف تثبیت co2دارند کافیه و مکانیسمی تو کتاب ما ذکر نشده.


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.