سوال درمورد نرفتن به امتحان نهایی پیش دانشگاهی و عواقب!چطور است اگه من امتخان نهایی فیزیک رو فردا نرم پیش ریاضی ام.


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.