سوال درمورد نرفتن به امتحان نهایی پیش دانشگاهی و عواقب!چطور است اگه من امتخان نهایی فیزیک رو فردا نرم پیش ریاضی ام.


 

پربازدیدهای هفته

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.