دوستان اگه کسی حل تمارین فیزیک چهارم تجربی رو داره بفرسته لطفن.....