شیمی96


  • دانش آموزان آلاء

    0_1495168983943_20170514_184739-1.jpg
    چرا شیب نمودار فراورده های حاصل از واکنش پتاسیم با آب بیشتر از شیب نمودار فراورده های حاصل از واکنش سدیم با آب هست؟؟؟  • @Nima-Lotfi سلام....حتمن میدونی که ماهیت واکنش دهنده ها از جمله عوامل موثر بر سرعت واکنشه 😕 !
    واکنش پذیرش Ka هم از Na بیشتره (درفلزات قلیایی از بالا به پایین واکنش پذیری افزایش می یابد)
    بخاطر همین سرعت واکنش توی Ka بیشتره و شیب نمودار هم به تبع بیشتر


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.