نکات مربوط به آغازیان


 • ناظم ادمین

  @دانش-آموزان-آلاء @خیرین-کوچک-دریا-دل @فارغ-التحصیلان-آلاء
  🔴🔴🔴 نکات مربوط به #آغازیان (قسمت اول )

  @pouryarahimi

  💉 بسیاری از آغازیان تک سلولی هستند و بسیاری از آغازیان جزء تجزیه کنندگان هستند

  💉 آغازیان نخستین یوکاریوت ها بوده‌اند که ۱/۵ میلیارد سال پیش ظاهر شدند و اعضای سه فرمانرو گیاهان و جانوران و قارچ ها از آنها مشتق شده‌اند

  💉 آغازیان برخلاف گیاهان و جانوران و همانند قارچها جتین و رویان تشکیل نمیدهند

  💉 آغازیان هتروتروف را پروتوزوئر میگویند

  💉 کلامیدوموناس (نوعی جلبک سبز تک سلولی) در شرایط عادی و مساعد تولیدمثل غیرجنسی میکند و طی آن زئوسپورهایی دو تاژکی که حاصل تقسیم میتوز هستند پدید می آیند

  💉 سلول بالغ وکلامیدوموناس و زئوسپور و گامت های آن هاپلوئید هستند ولی زیگوسپور آن دیپلوئید است و توانایی میوز دارد

  💉 در کاهوی دریایی (نوعی جلبک سبز پرسلولی) و در چرخه تناوب نسل آن اسپوروفیت و گامتوفیت هر دو مستقل هستند و میتوانند فوتوسنتز کنند

  💉 زئوسپور کاهوی دریایی حاصل تقسیم میوز و دارای ۴ تاژک است و توانایی تقسیم میتوز و تشکیل ساختار گامتوفیتی را دارد ولی گامت آن دوتاژکی است

  💉 اسپیروژیر نوعی جلبک سبز پرسلولی و هاپلوئید و رشته‌ای است و دارای دیواره‌ی سلولی و کلروپلاست نواری شکل است که در چرخه زندگی خود سلول تاژکدار ندارد ، اسپیروژیر در شرایط مساعد تولید مثل غیر جنسی از طریق قطعه قطعه شدن دارد ولی در شرایط نامساعد با روش هم یوغی تولید مثل جنسی انجام میدهد
  @pouryarahimi


 • ناظم ادمین

  🔴🔴🔴 نکات مربوط به آغازیان (قسمت دوم)

  💉آمیب :
  تک سلولی - هتروتروف - فقط تولید مثل غیرجنسی از طریق تقسیم میتوز - ساکن آب شیرین ، شور یا خاک مرطوب - فاقد هاگ و گامت - فاقد دیواره سلولی - اغلب دارای زندگی آزاد ولی برخی زندگی انگلی دارند (مثل آمیب اسهال خونی)

  💉 آمیب ها مانند اسفنج ها فقط گوارش درون سلولی دارند و دارای اندامک لیزوزوم فراوان هستند

  💉 حرکات آمیبی (پای کاذب) در موارد زیر دیده میشود :
  🔹آمیب
  🔹روزن داران
  🔹کپک های مخاطی سلولی
  🔹برخی گلبولهای سفید (نوتروفیل - مونوسیت - ائوزینوفیل - ماکروفاژ)

  💉 روزن داران :
  تک سلولی - هتروتروف - دریازی - دارای پوسته آهکی محکم و منفذدار - حرکت با پای کاذب - بعضی از آنها همزیستی از نوع همیاری با جلبک ها دارند - هم تولید مثل جنسی و هم غیر جنسی دارند

  💉 دیاتوم :
  تک سلولی - اتوتروف - زندگی در اقیانوس ها و دریاها - دیپلوئیدی - از مهمترین تولید کننده ها - معمولا دارای تولید مثل غیرجنسی از نوع میتوز ولی تولیدمثل جنسی هم دارند - توانایی تولید گامت دارند

  💉 جلبک های سبز :
  بسیاری از آنها تک سلولی و ساکن آب شیرین - برخی پرسلولی و ساکن آب شور هستند - در خاک مرطوب و درون سلولهای دیگر به شکل همزیست میتوانند زندگی کنند - بیشتر جلبک های سبز هم تولیدمثل جنسی و هم غیرجنسی دارند

  💉 جلبک های قرمز :
  در آبهای گرم اقیانوس ها زندگی میکنند - معمولا چرخه زندگی تناوب نسل دارند - اتوتروف - تولید هاگ با میوز - تولید گامت با میتوز

  💉 جلبک های قهوه‌ای :
  ساکن دریاها - دارای چرخه تناوب نسل - اتوتروف - تولید هاگ با میوز - تولید گامت با میتوز - کلپ ها که از طویل ترین آغازیان و موجودات زمین هستند از این گروه اند

  @pouryarahimi


 • ناظم ادمین

  🔴🔴🔴 نکات مربوط به آغازیان (قسمت سوم)

  @pouryarahimi

  💉 تاژکداران چرخان :
  تک سلولی - اغلب ساکن دریا (آب شور)و بعضی ساکن آب شیرین - اغلب دارای دوتاژک اند که یکی طولی(برای حرکت به جلو) و یکی عرضی (برای چرخش) - تولیدمثل غیرجنسی از نوع تقسیم میتوز دارند - بعضی از آنها سم های قوی تولید میکنند

  💉 تاژکداران جانورمانند :
  تک سلولی - هتروتروف - بیشتر دارای تولیدمثل غیرجنسی اند ولی برخی تولیدمثل جنسی دارند - بعضی از آنها برای انسان و جانوران اهلی بیماریزا هستند - بعضی به صورت همزیست در لوله گوارش گاو و موریانه برای هضم چوب وجود دارند

  💉 اوگلناها :
  از انواع تاژکداران - تک سلولی - 1/3 از گونه ها فوتوسنتزکننده و مابقی هتروتروف اند - دارای دو تاژک که یکی بزرگ و دیگری کوچک - فقط تولیدمثل غیرجنسی از نوع میتوز دارند - دارای لکه چشمی در کنار تاژک بلند

  💉 در اوگلنا تولید مثل جنسی دیده نمیشود پس میوز ، گامت ، تتراد ، کراسینگ اوور و نوترکیبی ندارند

  💉 لکه چشمی ساختار سلولی ندارد یعنی فاقد آکسون و دندریت و جسم سلولی است

  💉 عمل لکه چشمی در اوگلنا بر خلاف چشم جامی در پلاناریا است ، اوگلنا با لکه چشمی جهت نور را تشخیص داده و به سمت آن حرکت میکند درحالیکه پلاناریا بر خلاف جهت نور حرکت میکند

  💉 مژکداران :
  پبچیده ترین و غیر معمولترین آغازیان - تک سلولی - هتروتروف - دارای دیواره سخت و انعطاف پذیر - دارای دونوع واکوئل ضربان دار و غذایی - اغلب دارای دو هسته کوچک و بزرگ که DNA اصلی در هسته کوچک قرار دارد - معمولا تولید مثل غیرجنسی دارند ولی میتوانند تولیدمثل جنسی (هم یوغی) داشته باشند - نمونه ی آنها پارامسی و تریکودینا هستند

  💉 کپک های مخاطی سلولی :
  تک سلولی - هتروتروف - دارای حرکت آمیبی با پای کاذب - توانایی تشکیل کلنی - چرخه هاپلوئیدی غیرجنسی

  💉 کپک های مخاطی پلاسمودیومی :
  توانیی تشکیل پلاسمودیوم و کلنی - دیپلوئید - توانایی تولید هاگ و گامت در شرایط سخت محیطی - گامت آمیبی شکل یا تاژکدار دارد - برای تشکیل پلاسمودیوم تقسیم های میتوز پی درپی و بدون سیتوکینز انجام میدهد

  💉 در چرخه زندگی کپک مخاطی سلولی بر خلاف کپک مخاطی پلاسمودیومی سلول تاژکدار نمیتوان یافت

  💉 هاگداران :
  تک سلولی - انگل (هتروتروف)- غیر متحرک - دارای تولید مثل جنسی و غیرجنسی - دارای گامت نر کوچک و متحرک و گامت ماده بزرگ و غیر متحرک - عامل بیماری هستند

  💉 مالاریا بیماری انگلی است که توسط چندین گونه از هاگداران از جمله پلاسمودیوم فالسیپاروم ایجاد میشود و علائم آن تب ، لرز شدید ، عرق و عطش شدید است و درمان آن کینین است که از پوست نوعی درخت به دست می آید
  @pouryarahimi


 

کاربران فعال این بخش

7
آنلاین

19.5k
کاربران

9.2k
موضوع ها

610.5k
دیدگاه‌ها