وابسته وابسته


 • دانش آموزان آلاء

  در کدام عبارت وابسته وابسته،صفت مضاف الیه است؟
  الف)دستور زبان دوره ی دبیرستان بر مبنای نظریه ی ساخت گرایی نوشته می شود.
  ب)آنوزش هم زمان سه زبان فارسی،عربی و انگلیسی طرح همه ی مسائل را آسان می سازد.
  ج)دستگاه هایی مثل ماشین تحریر و رایانه،فاصله ی میان واژه ای را به طور دقیق مراعات می کند.
  د)انجام تمرین به یادگیری اساسی درس کمک می کند.شایسته است به تمرین زیاد دروس توجه شود.


 

کاربران فعال این بخش

6
آنلاین

17.7k
کاربران

7.6k
موضوع ها

540.1k
دیدگاه‌ها