نکات 4 فصل دوم زیست سال دوم


 • ناظم ادمین

  @دانش-آموزان-آلاء @خیرین-کوچک-دریا-دل @فارغ-التحصیلان-آلاء

  نکات 4 فصل دوم زیست سال دوم :

  ✅میوگلوبین موجود در ماهیچه اکسیژن ذخیره میکند یک پروتئین انتقال دهنده است

  ✅جریان هوا در شش پرندگان یک طرفه است ولی در کیسه ی هوایی عقبی دوطرفه است

  ✅ماهی ها 4 جفت کمان آبششی (8عدد) دارند که منشا آن حفره ی گویی است

  ✅نای و نایژه و نایژک هر سه بافت پوششی مژه دار دارند ولی در نایژک برخلاف نای و نایژه غضروف ندارد

  ✅ شش راست در انسان کمی از شش چپ بزرگتر است

  ✅ بازگشت خون به قلب ملخ از قسمت میانی و پشتی صورت میگیرد و از بخش جلویی نیست

  ✅تنها بخش قابل انقباض قلب بخش میوکارد است که از جنس ماهیچه ی قلبی است

  ✅ در منحنی الکتروکاردیوگرام
  انقباض دهلیز از پایان P تا S است
  انقباض بطن ها از S تا پایان T است
  و استراحت عمومی از پایان T تا P است

  ✅ در گردش خون در مویرگها فشار اسمزی در تمام بخش های مویرگ یکسان است و این فشار اسمزی است که تغییر میکند

  ✅در خون هرگز ماکروفاژ دیده نميشود

  ✅ویتامین D با افزایش جذب کلسیم در روده نقش غیر مستقیم در انعقاد خون دارد

  ✅روزنه های هوایی در تعرق نقش دارند در حالیکه روزنه های آبی مربوط به تعریق در گیاهان هستند

  ✅مواد زاید نیتروژن دار مربوط به متابولیسم پروتئین ها و نوکلئیک اسید ها هستند
  بیشتر مواد دفعی حاصل متابولیسم پروتئین ها هستند!!
  ✅هر چند نفرون به یک لوله جمع کننده ادرار متصل میشوند(۱۰ نفرون)!! لوله های جمع کننده ادرار جز نفرون نیستند و تعداد آنها قطعا از نفرون ها کمتر است

  ✅در زیر بدن کرم خاکی تار هایی وجود دارد که در ناحیه ای که ماهیچه ی حلقوی منقبض است به زمین نميرسد

  ✅در پرندگان بازو فاقد پر است و در هر بال مجموعا 8 استخوان وجود دارد

  ✅در میون ها صفحه هنسن فقط رشته های ضخیم ( میوزین) دارد

  ✅انشعابات رگ های مجاری هاورس میتوانند وارد حفره های بافت اسفنجی شوند

  ✅در گیاهان هرنوع حرکتی که فقط تحت تاثیر محرک های درونی است قطعا غیر القایی است
  @pouryarahimi


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

5
آنلاین

20.1k
کاربران

9.6k
موضوع ها

632.7k
دیدگاه‌ها