نکات مربوط به رفتار شناسی(۷ پیش دانشگاهی)


 • ناظم ادمین

  @دانش-آموزان-آلاء @خیرین-کوچک-دریا-دل @فارغ-التحصیلان-آلاء

  🔴🔴🔴نکات مربوط به رفتار شناسی(۷ پیش دانشگاهی ) - قسمت اول

  💉رفتار عملی است که در پاسخ به محرک انجام میشود

  💉در بسیاری از رفتارها وراثت نقش تعیین کننده دارد

  💉رفتارهای وراثتی یا غریزی رفتارهایی اند که متاثر از ژن ها و دارای برنامه‌ریزی ژنی هستند مثل رفتار جوجه کوکو در بیرون انداختن تخم‌های میزبان

  💉الگوی عمل ثابت از رفتارهای وراثتی است و در همه ی افراد یک گونه به یک شکل انجام میگیرد و همواره با یک محرک نشانه آغاز شده و همیشه تا پایان ادامه میابد (حتی اگر محرک در حین رفتار حذف شود) مثل رفتار برگرداندن تخم در غازها و رفتار حمله ماهی نر به ماهی های نر مزاحم

  💉در برگرداندن تخم محرک نشانه انحنای تخم است و در حمله ماهی محرک نشانه وجود رنگ قرمز بر روی شکم ماهی مزاحم است

  💉دقت کنید که به ماهی هایی که مدل واقعی تر و بدون محرک نشانه هستند کمتر از ماهی های غیر واقعی دارای محرک نشانه حمله میشود (نه اینکه اصلا حمله نمیشود)

  💉یادگیری : تغییر رفتار که حاصل تجربه باشد یادگیری نام دارد

  💉یادگیری از نوع عادی شدن : در این رفتار جانور یاد میگیرد که از محرک های دائمی برای آن سود یا ضرری ندارند صرف نظر کند و به آن پاسخی ندهد مثل شقایق دریایی و عروس دریایی که شاخک های خود را در برابر امواج آب منقبض نمیکنند

  💉شرطی شدن کلاسیک : در این نوع یادگیری هرگاه یک محرک بی اثر به همراه یک محرک طبیعی به جانور عرضه شود پس از مدتی محرک بی اثر به تنهایی سبب بروز پاسخ در جانور میشود مثل سگ که در آن با شرطی شدن کلاسیک با به صدا درآمدن زنگ بزاق ترشح میشود

  💉دقت کنید که محرک غیر شرطی همواره پاسخ مناسب را ایجاد میکند که همان پاسخ غریزی جانور است ولی پاسخ شرطی که در اثر محرک شرطی است ابتدا حتما باید چند باری با محرک غیر شرطی ارائه شود تا پاسخ مناسب ایجاد کند
  @pouryarahimi


 • ناظم ادمین

  🔴🔴🔴نکات مربوط به رفتارشناسی(۷ پیش دانشگاهی) - قسمت دوم

  💉شرطی‌شدن فعال (آزمون و خطا) : در این نوع یادگیری جانور یاد میگیرد که انجام یک عمل یا رفتار خاص منجر به پاداش یا تنبیه خواهد شد اگر منجر به پاداش شود احتمال تکرار بیشتر میشود ولی اگر تنبیه شود احتمال تکرار کاهش میابد مثل موش و جعبه اسکینر

  💉تفاوت شرطی شدن فعال و کلاسیک : نوع محرک در شرطی شدن فعال درونی است مثل گرسنگی در موش ولی نوع محرک در شرطی شدن کلاسیک بیرونی است مثل گوشت برای سگ

  💉امتناع پرنده از خوردن پروانه های مقلد با آزمون و خطا صورت میگیرد

  💉حل مسئله : در این مورد جانور در موقعیتی جدید با استفاده از تجارب گذشته خود استدلال میکند و مسئله پیش رو را حل میکند

  💉حل مسئله در پریمات ها (نخستی ها) دیده میشود که شامل انسان و میمون و لمورها هستند

  💉بیشترین نسبت قشرمخ به اندازه بدن در پریمات هاست که انجام رفتارهای پیچیده در آنهارا ممکن میسازد

  💉نقش پذیری : نوع ویژه‌ی یادگیری است که در دوره مشخصی از زندگی جانور (نه هر دوره‌ای) شکل میگیرد مثل جوجه اردکها

  💉بیشتر رفتارهای جانوران محصول برهم کنش اطلاعات ژنتیکی و یادگیری است

  💉رفتار شیرهای شرق افریقا در کشتن بچه‌شیرهای نر قبلی به نفع خود اوست و به ضرر گونه است ولی رفتارهای مشارکتی عنکبوت بیوه سیاه نر و زنبورهای ماده کارگر به نفع گونه است هرچند که بقای ژنهای خود آنها هم به طور غیرمستقیم تضمین میشود

  💉همه ی رفتارهای جانوری در جهت کاهش هزینه‌های مصرفی و افزایش سودخالص انتخاب شده‌اند

  💉جانوران تمایل دارند بیشترین انرژی را به ازای کمترین زمان به دست آورند که این رویکرد غذایابی بهینه نام دارد هرچند که جانوران همیشه غذایابی بهینه را در پیش نمیگیرند

  💉در اغلب پستانداران ، نرها سیستم چند همسری دارند در حالیکه در پرندگان سیستم تک همسری دیده میشود چون هزینه تولید مثلی برعهده هردو والد است

  💉صفات چشمگیر هیچ نقشی در حفظ بقا ندارند ولی شانس تولید مثل را بیشتر میکنند

  💉صفات چشمگیر علاوه بر افزایش شانس جلب جفت باعث کاهش نزاع و درگیری بین نرها میشود
  @pouryarahimi


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

26
آنلاین

20.1k
کاربران

9.6k
موضوع ها

634.0k
دیدگاه‌ها