نکات مربوط به ژنتیک و خاستگاه آن (ژنتیک مندلی)


 • ناظم ادمین

  @دانش-آموزان-آلاء @خیرین-کوچک-دریا-دل @فارغ-التحصیلان-آلاء

  🔴🔴🔴 نکات مربوط به ژنتیک و خاستگاه آن (ژنتیک مندلی)

  💉نخستین پژوهش مندل تکرار آزمایش های نایت در پرورش نخود فرنگی بود ولی تفاوت اساسی کار او در تحلیل آماری نتایج آمیزش ها بود

  💉چرا مندل نخود فرنگی را انتخاب کرد؟
  1⃣نخود فرنگی چند ویژگی بارز دارد که فقط دوحالت را نشان میدهند (رابطه غالب و مغلوبی)
  2⃣آمیزش نخودفرنگی ها آسان است و هم خودلقاحی و هم دگر لقاحی دارند
  3⃣پرورش آن آسان است ، زود گل و دانه تولید میکند

  💉قوانین مندل :
  🔹قانون اول (تفکیک ژنها) : دو الل مربوط به هر صفت هنگام تشکیل گامت از یکدیگر جدا میشوند (آنافازI و آنافازII)
  🔹قانون دوم (جور شدن مستقل ژنها) : هنگام تشکیل گامت (با میوز) اللهای مربوط به هر صفت بدون تاثیر بر صفات دیگر از هم تفکیک میشوند

  💉مثال نقض قانون اول مندل باهم ماندن کروموزوم ها در طی تقسیم میوز است

  💉مثال نقض قانون دوم مندل پیوستگی دو صفت بر روی یک کروموزوم است مثلا ژن های پذیرنده‌ی آنژیوتانسین و پروتئین ریبوزومی L10 بر روی کروموزوم X به هم پیوسته هستند

  💉آمیزش آزمون : از این روش برای تشخیص خالص یا ناخالص بودنِ ژنوتیپِ افراد با فنوتیپ غالب استفاده میشود و در آن افراد مغلوب را با فنوتیپ غالب آمیزش میدهند اگر در نسل بعدی افراد مغلوب دیده شوند ژنوتیپ موردنظر ناخالص بوده ولی اگر افراد مغلوب دیده نشود به احتمال زیاد ژنوتیپ آن خالص بوده است

  💉رابطه‌ی غالب ناقص اللها : در افراد ناخالص (هتروزیگوس) صفت به صورت حدواسط خود را نشان میدهد مثل رنگ گل میمونی

  💉رابطه‌ی هم توانی اللها : در افراد ناخالص هر دو الل خود را به طور همزمان نشان میدهند مثل رنگ پوست اسب که ممکن است دو رنگ خود را به طور همزمان نشان دهند

  💉در صفات با روابط هم‌توانی و غالبیت ناقص همواره تعداد انواع ژنوتیپ و فنوتیپ برابر است

  💉 گروه خونی صفتی چند اللی است و در آن اللهای AوB هردو بر O غالب اند ولی نسبت به هم هم توان هستند

  💉 در مورد گروه خونی افراد باژنوتیپ AA و AO در پلاسمای خود آنتی بادی B را دارند و افراد BB و BO در پلاسما آنتی بادی A دارند و افراد OO دارای هر دونوع آنتی بادی A و B را دارند و افراد AB هیچ آنتی بادی در خون ندارند و به همین دلیل میتوانند از همه ی گروهها خون بگیرند

  💉 صفات تحت اثر محیط : ۱- گل ادریسی در محیط اسیدی رنگ آبی است و در محیط قلیایی و خنثی صورتی است ۲- روباه های قطبی در فصل سرما رنگ سفید دارند و در فصل گرما رنگ آن قرمز مایل به قهوه‌ای است

  💉 از طریق دودمانه میتوان خالص یا ناخالص بودن ، غالب یا مغلوب بودن و اتوزومی یا وابسته به جنس بودن یک صفت را تشخیص داد
  @pouryarahimi


 

کاربران فعال این بخش

7
آنلاین

18.9k
کاربران

8.6k
موضوع ها

589.8k
دیدگاه‌ها