نکات مربوط به بافت های بدن


 • ناظم ادمین

  @دانش-آموزان-آلاء @خیرین-کوچک-دریا-دل @فارغ-التحصیلان-آلاء

  🔴🔴🔴نکات مربوط به بافت های بدن ( قسمت اول - بافت پوششی)

  💉پرسلولی شدن یکی از راه های غلبه بر محدودیت اندازه ی سلول هاست

  💉در مهره داران مثل انسان چهارنوع بافت اصلی دیده میشود
  🔹بافت پوششی
  🔹بافت پیوندی
  🔹بافت ماهیچه ای
  🔹بافت عصبی

  💉دقت کنید در زیر هر نوع از بافت پوششی غشاء پایه وجود دارد و جنس آن از پروتئین های رشته ای و پلی ساکاریدهای چسبناک است

  💉غشاء پایه ۲۱ نوع مونومر دارد و به دلیل نداشتن سلول نمیتواند توسط عوامل بیماریزا مثل ویروسها درگیر شود

  💉سلول های بافت پوششی نسبت به بافت های دیگر سرعت تقسیم بالا و عمر کوتاه دارند

  💉بافت پوششی سطح داخلی لوله گوارشی و تنفسی موسین ترشح میکند که در تشکیل غشای موکوزی نقش دارد ، غشاء موکوزی شامل : موسین + آب

  💉بافت پوششی سنگفرشی تک لایه برای تبادل مواد مناسب است از این رو در ساختار مویرگهای خونی نقش دارد

  💉بافت پوششی مژکدار در نای و نایژه و نایژک و لوله ی فالوپ وجود دارد

  💉بافت پوششی سنگفرشی ساده در : مویرگها - دیواره ی خانه های ششی - سطح داخلی رگها - بخش داخلی قلب وجود دارد

  💉بافت پوششی سنگفرشی مرکب در : پوست - دهان - مری وجود دارد

  💉بافت پوششی استوانه ای تک لایه در لوله ی گوارش در : سطح درونی روده - سطح داخلی معده وجود دارد

  💉بافت پوششی مکعبی تک لایه در : ساختار نفرون ها وجود دارد

  💉دقت کنید که نای ونایژه و نایژک همگی دارای بافت پوششی مژکدار هستند ولی در این بین فقط نایژکها فاقد غضروف هستند

  💉موکوزی که از بافت پوششی ترشح میشود در سیستم ایمنی غیر اختصاصی سد اول نقش دارد
  @pouryarahimi


 • ناظم ادمین

  🔴🔴🔴نکات مربوط به بافت های بدن ( قسمت دوم - بافت پیوندی )

  💉در بین سلولهای بافت پیوندی فضای بین سلولی بیشتری از بافت پوششی وجود دارد ولی برخی از انواع بافت پیوندی مثل بافت پیوندی رشته ای فاصله سلولهای آن از سایر انواع بافت پیوندی کمتر است

  💉بیشترین مقدار کلاژن مربوط به بافت پیوندی رشته ای است و در پلاسما که مایع بین سلولی بافت پیوندی خون محسوب میشود کلاژن وجود ندارد

  💉بافت پیوندی سست در زیر پوست حضور دارد و موجب اتصال پوست به بافتهای زیرین میشود

  💉بافت پیوندی رشته ای در ساختار رباط و زردپی وجود دارد و همچنین در ساختار بعضی اندام ها مثل : صلبیه چشم ، سخت شامه مغز ، پرده صفاق شکم ، غلاف سر ماهیچه ها ، غلاف دور برخی اعصاب مثل اعصاب پوست و پریکارد قلب مشاهده میشود

  💉سلولهای بافت چربی به نسبت بزرگتر هستند و ماده ی زمینه ای کمتری دارند

  💉بافت استخوانی بسیار مستحکم است و در ماده ی زمینه ای مقادیر زیاد کلاژن و مواد کلسیم دار دارد

  💉کلسیم ذخیره ای در استخوان تحت اثر هورمون های کلسی تونین تیروئید و پاراتورمون پاراتیروئید میتواند افزایش یا کاهش یابد

  💉بیشتر سلولهای بافت پیوندی خون از بافت پیوندی دیگر یعنی استخوان (مغز استخوان) منشا میگیرند

  💉بافت غضروف بیشترین رشته های الاستیک (کش سان) را در ماده ی زمینه ای خود دارد و در سر استخوان ها در محل مفصل ها ، سر دنده ها ، نوک بینی ، لاله گوش و صفحه های بین مهره ای وجود دارد

  💉بافت غضروف میتواند با افزایش مقدار کلاژن و کلسیم در ماده ی زمینه ای خود به استخوان تبدیل شود
  @pouryarahimi


 • ناظم ادمین

  🔴🔴🔴نکات مربوط به بافت های بدن ( قسمت سوم - بافت ماهیچه ای)

  💉همه ی ماهیچه های ارادی مخطط هستند ولی همه ی ماهیچه هایی که مخطط اند لزوما ارادی نیستند چون ماهیچه های قلبی نیز همانند ماهیچه های ارادی (اسکلتی) ، مخطط ( خط دار ) هستند

  💉ماهیچه های ارادی : تحت کنترل دستگاه عصبی پیکری هستند - خطوط تیره و روشن دارند - فاقد انشعاب هستند - میتواند چند هسته ای باشد

  💉ماهیچه صاف : غیر ارادی است - سلولهایی با وضعیت متجانس دارند - فاقد خطوط است - تک هسته ای است - تحت کنترل اعصاب خود مختار (سمپاتیک و پاراسمپاتیک) است

  💉ماهیچه قلبی : غیر ارادی است - مخطط است - سلولهای منشعب دارد - مربوط به بخش میوکارد (بخش میانی قلب) است

  💉سلول های ماهیچه ی ارادی پس از دوران جنینی در پی میتوز ، سیتو کینز ندارند بنابراین میتوانند چندهسته ای شوند

  💉ماهیچه های ارادی تحت شرایطی یعنی هنگام انعکاس ها میتوانند عمل غیر ارادی هم داشته باسند مثل انعکاس زردپی زیر زانو
  @pouryarahimi


 • ناظم ادمین

  🔴🔴🔴نکات مربوط به بافت های بدن (قسمت چهارم - بافت عصبی)

  💉جانوران پرسلولی مثل انسان برای برقراری هماهنگی و پاسخ به محرک ها به دستگاه عصبی نیازمندند

  💉بافت عصبی شامل سلولهای عصبی (نورون) و غیر عصبی( نوروگلیا) میشود

  💉بعضی از سلولهای پشتیبان (نوروگلیا) به تغذیه نورون کمک میکنند بعضی به حفاظت از آنها میپردازند و بعضی غلاف میلین را میسازند

  💉ژن ساخت غلاف میلین در همه ی سلولهای هسته دار بدن وجود دارد ولی فقط در سلولهای پشتیبان بیان میشود

  💉بافت عصبی از دو بخش کلی دستگاه عصبی مرکزی (مغز ونخاع) و دستگاه عصبی محیطی (نورون های حسی و حرکتی و رابط) تشکیل شده است

  💉غلاف میلین با ایجاد گره های رانویه موجب افزایش سرعت هدایت ( نه انتقال) پیام عصبی میشود
  @pouryarahimi


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

14
آنلاین

20.1k
کاربران

9.6k
موضوع ها

634.1k
دیدگاه‌ها