نکات مربوط به دستگاه تنفس انسان


 • ناظم ادمین

  @دانش-آموزان-آلاء @خیرین-کوچک-دریا-دل @فارغ-التحصیلان-آلاء

  🔴🔴🔴نکات مربوط به دستگاه تنفس انسان

  💉بیشتر مهره داران ساکن خشکی از جمله انسان دارای شش هستند

  💉دستگاه تنفس انسان شامل شش ها ، مجاری تنفسی و قفسه سینه است

  💉مجاری تنفسی شامل نای و نایژه و نایژک میشود که نای و نایژه و نایژک هرسه بافت پوششی مژکدار دارند و نایژک بر خلاف نای و نایژه غضروف ندارد

  💉کمترین فشار جنب مربوط به دم عمیق و بیشترین فشار مربوط به بازدم عمیق است

  💉دم و بازدم از طریق بصل‌النخاع در مغز کنترل میشود

  💉در موقعیت سمپاتیک و تنشی با افزایش تعداد تنفس و ضربان قلب ارتفاع موج QRS در نوار قلب زیاد شده و فاصله ی QRS های متوالی به هم نزدیکتر میشود

  💉دقت کنید شش راست بزرگتر از شش چپ است

  💉دقت کنید همه ی سلول های دیواره ی کیسه هوایی نمیتوانند سورفاکتانت ترشح کنند و برخی از آنها این توانایی را دارند

  💉همه ی هوای جاری حاصل از دم وارد شش نمیشود بلکه نزدیک به دو سوم وارد شش میشود و مابقی آن در مجاری تنفسی باقی میماند

  💉میل ترکیبی هموگلوبین با مونواکسید کربن (CO) بیشتر از اکسیژن (O2) است این گاز سمی است و خطرناک است

  💉هر هموگلوبین با ۴ مولکول اکسیژن ترکیب میشود یعنی با ۸ اتم اکسیژن

  💉در شروع سرفه و عطسه حنجره بسته میشود ولی در طول سرفه و عطسه حنجره باز است

  💉در عطسه زبان کوچک پایین می آید در حالیکه در بلع زبان کوچک بالا میرود
  @pouryarahimi


 

کاربران فعال این بخش

49
آنلاین

19.5k
کاربران

9.2k
موضوع ها

610.2k
دیدگاه‌ها