نکات گیرنده های حسی در جانوران مختلف


 • ناظم ادمین

  @دانش-آموزان-آلاء @خیرین-کوچک-دریا-دل @فارغ-التحصیلان-آلاء

  🔴🔴🔴نکات گیرنده های حسی در جانوران مختلف

  💉خط جانبی ویژه ماهی هاست و پستانداران آبزی نظیر دلفین خط جانبی ندارند

  💉نکات ترکیبی ماهی : دارای اسکلت داخلی و در برخی غضروفی - دارای گردش خون بسته ساده - دارای آبشش برای مبادله O2 و CO2 و دفع آمونیاک - دارای لقاح خارجی - موفق ترین مهره داران زمین - اغلب دارای بادکنک شنا هستند

  💉در شاخک پروانه ابریشم نر تعداد زیادی جسم مو مانند وجود دارد و اغلب این اجسام حاوی گیرنده شیمیایی قوی هستند ولی بعضی از آنها فاقد گیرنده اند

  💉نکات ترکیبی پروانه ابریشم : جز جمعیت فرصت طلب اند - اوریک اسید دفع میکنند - لقاح داخلی دارند - تنفس نایی دارند - گردش خون باز و همولنف اند - چشم مرکب دارند - از تریق فرومون با هم ارتباط دارند - فقط دفاع غیر اختصاصی دارند

  💉ساده ترین چشم جانوران مربوط به چشم جامی شکل در پلاناریا است در چشم جامی رنگیزه بینایی در سلول های گیرنده ی نور موجود در چشم قرار دارند

  💉همه ی حشرات دارای چشم مرکب اند و علاوه بر حشرات خرچنگ هم که نوعی سخت پوست است چشم مرکب دارد

  💉نکات ترکیبی پلاناریا : کرم پهن است - تنفس پوستی - انگل اند - لقاح داخلی دارند و تخم گذار اند - چشم جامی شکل دارند - آمونیاک دفع میکنند - دستگاه عصبی شامل مغز و طناب عصبی شکمی و رشته های منشعب از آن است

  💉 واحد های چشم مرکب قرنیه و عدسی و سلول گیرنده نور دارند و فاقد عنبیه و مردمک اند

  💉دقت کنید که حشرات امواج فرابنفش بازتابش شده از گل ها را دریافت میکنند ولی مارها امواج فروسرخ تابش شده از طعمه را تشخیص میدهند

  💉پژواک سازی در خفاش و دلفین و وال دیده میشود و در آن صدای تولیدی بسیار بلند تر از صدای پژواک است

  💉خفاش ها پستاندار هستند و پرواز میکنند ودر گوش میانی خود ماهیچه مخصوص برای کر نشدن گوششان در اثر پژواک سازی دارند

  💉خط جانبی در همه ماهی ها وجود دارند ولی گیرنده های الکتریکی در برخی ماهی ها نظیر گربه ماهی دیده میشود

  @pouryarahimi


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

27
آنلاین

20.1k
کاربران

9.6k
موضوع ها

634.0k
دیدگاه‌ها