نکات مربوط به رشد و نمو در گیاهان


 • ناظم ادمین

  @دانش-آموزان-آلاء @خیرین-کوچک-دریا-دل @فارغ-التحصیلان-آلاء

  ✅✅✅ نکات مربوط به رشد و نمو در گیاهان ( قسمت اول)

  ☘️ بسیاری از دانه ها قبل از جوانه زنی باید در معرض نور یا سرما قرار بگیرند و نفوذ آب و اکسیژن به درون دانه برای جوانه‌‌زنی لازم است

  ☘️ ساقه جوان بسیاری از گیاهان‌ دولپه‌ای قلاب تشکیل میدهد

  ☘️ ساقه جوان حاصل از جوانه‌زنی دانه‌ی بسیاری از گیاهان تک‌لپه‌ای را یک غلاف میپوشاند

  ☘️ در هنگام جوانه زنی گیاهان دولپه ، لپه‌ها از خاک بیرون می آیند ولی در گیاهان تک‌لپه ، لپه در زیر زمین باقی میماند

  ☘️ غلاف پوشاننده ی ساقه جوان تک لپه‌ای هایی مثل ذرت، سبز و دارای کلروفیل است و فوتوسنتز میکند

  ☘️ همه‌ی گیاهان یکساله و دوساله علفی هستند اما گیاهان چندساله میتوانند چوبی و علفی باشند

  ☘️ برخی از گیاهان علفی یکساله برخی دوساله و بسیاری از آنها چندساله هستند

  ☘️ گیاه آگاو(خنجری) چوبی نیست و یک گیاه علفی چندساله است و از نهاندانگان است که در طول زندگی خود فقط یکبار گل تولید میکند

  ☘️ مریستم های نخستین ویژه‌ی رشد طولی در گیاهان هستند ولی در گیاهانی که مریستم پسین ندارند رشد قطری از طریق افزایش حجم سلولهای حاصل از مریستم نخستین صورت میگیرد

  ☘️ رشد پسین از ویژگی بارز گیاهان چوبی دولپه است و در بعضی گیاهان علفی مثل هویج (علفی دوساله) دیده میشود

  ☘️ به دنبال تشکیل کامبیوم چوب‌پنبه‌ساز در رشد پسین یک ساقه‌ی چوبی و رشد قطری ساقه روپوست از بین میرود

  ☘️ بسیاری از سلولهای گیاه بالغ میتوانند همه‌ی ژنهای خود را فعال کنند (برعکس جانوران) به دنبال تقسیم های پی در پی این سلولها توده‌های سلولی تمایز نیافته به نام کالوس تشکیل میشود
  @pouryarahimi


 • ناظم ادمین

  ✅✅✅ نکات مربوط به رشد و نمو در گیاهان (قسمت دوم)

  ❇️ هورمون‌های گیاهی

  ✳️ هورمون‌های محرک رشد :

  ☘️ اکسین :
  🌿در مریستم‌های راسی ساقه ساخته میشود
  🌿باعث چیرگی راسی در گیاهان میشود
  🌿در کشاورزی برای ریشه دار کردن قلمه‌ها استفاده میشود
  🌿نسبت بالای اکسین به سیتوکینین در کشت بافت باعث تحریک ریشه‌زایی میشود

  ☘️ ژیبرلین :
  🌿در ساقه، ریشه و دانه‌های درحال نمو تولید میشود
  🌿باعث طویل شدن ساقه ، نمو دانه و جوانه زنی میشود
  🌿برای تولید میوه‌های بدون دانه و درشت کردن بعضی میوه‌ها استفاده میشود

  ☘️ سیتوکینین :
  🌿در رئوس ریشه، دانه و میوه تولید میشود
  🌿تقسیم سلولی را تحریک میکند
  🌿سرعت پیر شدن برخی اندامهای گیاهی را کاهش میدهد
  🌿برای شادابی و افزایش مدت نگهداری گل و میوه‌ها استفاده میشود
  🌿در کشت بافت باعث تشکیل ساقه از سلولهای تمایز نیافته میشود

  ✳️ هورمون‌های بازدارنده‌ی رشد : مقدار این هورمون ها در طی پیری و ریزش برگ و رسیدگی میوه و تنش‌های محیطی بیشتر میشود

  ☘️ اتیلن :
  🌿در واکنش به زخم‌های مکانیکی، آلودگی هوا، عوامل بیماریزا، شرایط غرقابی و بی هوازی بیشتر میشود
  🌿در اغلب بافت های گیاهی تولید میشود
  🌿برای تسریع و افزایش رسیدگی بعضی میوه‌ها استفاده میشود
  🌿برداشت مکانیکی بعضی میوه‌ها مثل گیلاس را تسهیل میکند

  ☘️ آبسیزیک اسید :
  🌿نقش اصلی آن در خفتگی دانه است
  🌿در شرایط خشکی با بستن روزنه ها باعث تعادل آب در گیاه میشود
  🌿نقشی مخالف ژیبرلین دارد و باعث جلوگیری از جوانه زنی دانه میشود
  @pouryarahimi


 

کاربران فعال این بخش

56
آنلاین

19.5k
کاربران

9.2k
موضوع ها

610.1k
دیدگاه‌ها