چطوری مفهوم جبرگرایی و قضا و قدر رو از این بیت برداشت کرده؟


 • دانش آموزان آلاء

  گفت زنهار اگر چه بد کردم/در بد من نبین که خود کردم
  چطوری مفهوم جبرگرایی و قضا و قدر رو از این بیت برداشت کرده؟


 • دانش آموزان آلاء

  منظورم تقدیرگراییه • در بد من نبین که خود کردم = میگه که بدی من رو فک نکن که خودم کردمش !
  احتمالن قضا و قدر باعث شده که من بد جلوه بشم !
  درواقع میخاد بگه که بد بودن من دست خودم نیس !
  دست های پشت پرده باعثشه :|
  شایدم این استدلال غلط باشه و کلن تو بیت همچین مفهومی نباشه اخه به اون صورت این مفهوم واضح نیست !


 

پربازدیدهای هفته

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.