فصل ۱۰ زیست پیش/آغازیان


 • دانش آموزان آلاء

  با تشکر از استاد پوریا رحیمی - واقعا خیلی عالی تدریس می کنن

  ۱- جاندارانی که تولید مثل جنسی دارند همواره جاندارانی هاپلوئید هستند؟
  ۲- پلانکتون ها پرسلولی هستند؟
  ۳- جاندارانی که در اقیانوس زندگی می کنند یعنی در آب شیرین زندگی می کنند؟
  ۴- کپک های مخاطی سلولی و پلاسمودیومی تک سلولی هستند یا پرسلولی؟
  ۵- جلبک های قرمز و قهوه ای همواره تولید مثل جنسی دارند؟
  ۶- تولید مثل جنسی مژکداران اغلب غیر جنسی و برخی جنسی است؟
  ۷-کدام آغازیان به جز مژکداران و اوگلنا قادرند همواره آب را از طریق اسمز جذب کنند؟
  ۸- جلبک های قهوه ای دارای رنگیزه های چه رنگی هستند؟
  ۹- رسوبات پوسته خالی دیاتوم ها علاوه بر ساخت سنگ سمباده همانند پوسته اغلب تاژکداران در صنعت شیشه سازی ارزش دارد؟
  ۱۰-مواد ژنتکی موجود در هسته کوچک مژکداران از طریق کیسه چه، RNA یا سلول به هسته بزرگ منتقل می شود؟
  ۱۱- چرا در چرخه کپک مخاطی پلاسمودیومی تقریبا در مرحله آخر،زیگوت که دیپلوئید است به تقسیم میتوز انجام داده و تقسیم میوز انجام نمی دهند؟

  لطفا با قید شماره سوال فقط بله،خیر یا توضیح کوتاه قرار دهید


 

کاربران فعال این بخش

8
آنلاین

19.5k
کاربران

9.1k
موضوع ها

607.6k
دیدگاه‌ها