سلام ...اینجا کسی سوالای تجربی سنجش 25فروردینو داره .............اگه داره بی زحمت بفرسته