اسم فعل ناقصه... • در جمله [ لم یکن الانسان القدیم یعرف تقسیمات الوقت کالثانیه] آیا اسم فعل کان نون موجود در خود فعل است؟؟ • سلام نه
  الانسنا القدیم هستش!
  نون موجود در اخر مربوط به نون ضمیری و فاعلی نیست
  بلکه چون فعل کان معتل اجوف هستش!و مجزوم واقع شده اون واوش که تبدیل شده بود به آ در کان!اعلال به حذف شده!!
  خدایا خودت کمک کن... فهمیدی چی گفتم؟؟؟ • @RONIKA
  ببینید
  فعل کان وقتی مضارع میشه میشود
  یکون
  و تو صیغه های 6 و 12 اعلال به حذف داره.
  و همچنین تو صیغه های 1و4و7و13و14
  وقتی مجزوم واقع بشه اعلال به حذف داره یعنی حرف معتل حذف میشه
  حروف معتل و-ا-ی هستند
  لم فعل یکون رو مجزوم میکنه و تبدیل میکنه به لم یکن .پس اون نون مروبط به حروف خود فعل هست!!!
  دیگه مطمئنم فهمیدید!!! • @RONIKA
  کان -> یکون = فاعلش یا مستتره یا ظاهر ! بارز نیس !
  "ن" هم جزو خوده کلمه اس ضمیر به حساب نمیاد
  @javadm328 یاد بگیر توضیح دادنو 😂 • @Vampire_Hunter در اسم فعل ناقصه... گفته است:

  @RONIKA
  کان -> یکون = فاعلش یا مستتره یا ظاهر ! بارز نیس !
  "ن" هم جزو خوده کلمه اس ضمیر به حساب نمیاد
  @javadm328 یاد بگیر توضیح دادنو 😂

  بله استاد!!!چشم


 

کاربران فعال این بخش

34
آنلاین

18.3k
کاربران

8.0k
موضوع ها

560.9k
دیدگاه‌ها