سلام بچه ها... بچه ها شما در همایش فیزیک استاد طلوعی شرکت میکنین؟


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.