آمار و مدلسازی -آقای امینی راد -کنکور 95_96


 

پربازدیدهای هفته