آیا خانه کلمه ای مشتقه؟


 • دانش آموزان آلاء

  سلام
  نمی دونم چرا توی کتاب خانه رو مشتق در نظر نگرفته اجزاش اینجوری تجزیه می کنم
  خان(رییس) + ه


 • دانش آموزان آلاء

  من جوابم رو پیدا کردم ولی شاید یه نفر دیگه لازم داشت.
  انتشارات فاطمی • @devil ببین شما وقتی میای یه واژه رو تجزیه میکنی...باید بین هردوشون رابطه معنایی واضحی داشته باشه...
  خان و خانه چه ربطی باهم دارن ؟؟؟ هیچ ربطی :|
  مثلن نامه = نام +ـه : اشتباهه اینم..چون بین نام و نامه ارتباط معنایی نیس...
  خنده = خند+ــــه
  (خند = بن مضارغ خندیدن )
  الان بین این اخریه قشنگ یه رابطه معنایی وجود داشت !!


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.