ببخشید این قسمتای مربوط ب بالابر هیدرولیکی و فشار پیمانه ای و اینا نیست تو فیلما؟؟؟؟


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.