تست یا خوندن درسای نخونده


  • دانش آموزان آلاء

    سلام من رشتم ریاضیه،الان یه سری ازدرسام هست ک دارم با آلا میام جلو هنوز نخوندم !!!
    

    مث سینماتیک و اینا ، بنظر شما اوناییی ک خوندمو تست بزنم یانه اینارو بخونم بعد باهم بعد عید تست بزنم...
    تشکر😊