چند سوال درسی • 1..کره نوزاد در کلنی ولوکس ایاهیچکدام از مراحل گوارش را انجام میدهد(یعنی میشه بگیم هضم به معنی جذبه واسه اون)؟

  2-ایا در مری حرکات موضعی داریم؟
  3-(در ارتباط با پرزها ووجود یک ردیف سلول پوششی درون روده باریک)ایا مویرگهای خونی ورگ ته بسته لنفی:درون ان وجز ان هستند نه درون یک بافت پیوندی مستقل(تست قرمز)...یا اینکه...بافتی پیوندی در زیر سلولها در بر گیرنده ی انهاست(خیلی سبز)؟
  4-بیکربنات سدیم درون روده باریک,دوباره جذب(تست قرمز) خون می شود یا بازجذب(خیلی سبز)(برخی معتقدندبازجذب مخصوص کلیه است فقط)
  5-در روده باریک اینکه,موکوز ومایع نمکی بدون انزیم ازغده های روده ترشح میشوند وانزیمها از سلولهای روده...ایامیتونیم کلمات سلول وغده را بجای همدیگر بکار ببریم؟
  6-بالاخره گلیسرول در روده باریک وجود دارد یا نه؟(طبق کتاب درسی اره...اما طبق خیلی سبز خیر)


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

43
آنلاین

21.2k
کاربران

10.2k
موضوع ها

676.3k
دیدگاه‌ها