زیست پیش  • میشه این سوال رو تشریحی حل کنین؟ اگر دو فرد با ژنوتیپهای aaBB و AAbb آمیزش کنند کدام ژنوتیپ ها در نسل دوم فقط محصول لقاح گامت های نوترکیب است؟


 

کاربران فعال این بخش

3
آنلاین

18.4k
کاربران

8.0k
موضوع ها

562.3k
دیدگاه‌ها