زیست پیش  • میشه این سوال رو تشریحی حل کنین؟ اگر دو فرد با ژنوتیپهای aaBB و AAbb آمیزش کنند کدام ژنوتیپ ها در نسل دوم فقط محصول لقاح گامت های نوترکیب است؟


وارد شوید تا پست بفرستید
 

کاربران فعال این بخش

6
آنلاین

20.1k
کاربران

9.6k
موضوع ها

632.1k
دیدگاه‌ها