نیاز به مشارکت شما


 • دانش آموزان آلاء

  سلام من از اول با فیلمای عربی استاد ناصح زاده شروع کردم عالی بودن اما چون انسانیم
  وعربیم تخصصی مجبور شدم از یک ماه پیش بافیلمای استاد جلادتی عربی رو بخونم
  آیا نحوه تدریس این دو بزرگوار فرق داره یعنی من باید برگردم از اولم با استاد جلادتی بیام جلو یا متفاوت نیستن و ادامه بدم؟؟؟؟ • @navayedell خیر متفاوت نیستن...
  ینی در قواعد عربی متفاوت نشده که تدریس هم متفاوت بشه !


 • دانش آموزان آلاء

  @Vampire_Hunter ممنون


 

اتصال شما به انجمن آلاء به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.