هر سلول هاگ سیب زمینی در پایان مرحله میتوز : چند سانتریول دارد


 • دانش آموزان آلاء

  هر سلول هاگ سیب زمینی دسیسسیبر پایان مرحله میتوز : چند سانتریول دارد
  سلولهای سوماتیک سیب زمینی 2n=48 کروموزوم دارند . پس هاگ ( احتمالا تخمک ) سیب زمینی n-24 است یعنی 24 کروموزوم دارد . اما سیب زمینی چون گیاه پیشرفته است قاعدتا نباید سانتریول داشته باشه .

  کجای تحلیلم اشتباده است ؟
  ممنون • خودتون گفتین دیگه
  چون سیب زمینی جز نهان دانگان پس سانتریول نداره 🙂


 

کاربران فعال این بخش

9
آنلاین

18.3k
کاربران

7.9k
موضوع ها

559.0k
دیدگاه‌ها