منصوبات


 • همیار

  سلام سلام
  بچه ها من هفته ی پیش منصوباتو خوندم (و تست هم زدم) امروز بهش برگشتم یکم یادم رفته بود و تسلط هفته ی قبلو نداشتم.کلا سر عربی اینطوری میشم.شما چه جوری میخونین؟
  @دانش-آموزان-آلاء • @banoo شما یه بار کامل فیلم ها استاد ناصح زاده ببین بدون تست بعد که تموم شد بزار روز بعد تستاشا بزن هر جاییشا دیدی مشکل داشتی یه نگاهی دوباره به جزوه بنداز بعد دواره برو تستا • ولی کلا عربی حالتش این طوریه خیلی فراره


 • دانش آموزان آلاء

  @banoo در منصوبات گفته است:

  سلام سلام
  بچه ها من هفته ی پیش منصوباتو خوندم (و تست هم زدم) امروز بهش برگشتم یکم یادم رفته بود و تسلط هفته ی قبلو نداشتم.کلا سر عربی اینطوری میشم.شما چه جوری میخونین؟
  @دانش-آموزان-آلاء

  اشتباهتون اینه که مرورتون یه هفته طول میکشه
  شما بعد از مطالعه ی اون درس باید حددداکثر دو یا دیگه خیلی خیلی زیاد بشه، سه روز بعد (ترجیحا همون دو روز) مرور کنید
  و اینکه حتما هم تست های عربی رو باید هر شب نیم ساعت بزنید
  لازم نیست زیاد وقت بزارید
  فقط نیم ساعت هر شب تست بزنید براش(جدا از درک مطلب البته ها، برای درک مطلب هر شب زمان خودشو بذارید)


 • همیار

  @Mohammad-Fakhari در منصوبات گفته است:

  @banoo شما یه بار کامل فیلم ها استاد ناصح زاده ببین بدون تست بعد که تموم شد بزار روز بعد تستاشا بزن هر جاییشا دیدی مشکل داشتی یه نگاهی دوباره به جزوه بنداز بعد دواره برو تستا

  ممنون به آموزش نیاز ندارم دیگه
  دیدم فیلم های ایشون رو


 • همیار

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  سلام سلام
  بچه ها من هفته ی پیش منصوباتو خوندم (و تست هم زدم) امروز بهش برگشتم یکم یادم رفته بود و تسلط هفته ی قبلو نداشتم.کلا سر عربی اینطوری میشم.شما چه جوری میخونین؟
  @دانش-آموزان-آلاء

  اشتباهتون اینه که مرورتون یه هفته طول میکشه
  شما بعد از مطالعه ی اون درس باید حددداکثر دو یا دیگه خیلی خیلی زیاد بشه، سه روز بعد (ترجیحا همون دو روز) مرور کنید
  و اینکه حتما هم تست های عربی رو باید هر شب نیم ساعت بزنید
  لازم نیست زیاد وقت بزارید
  فقط نیم ساعت هر شب تست بزنید براش(جدا از درک مطلب البته ها، برای درک مطلب هر شب زمان خودشو بذارید)

  کل مبحثو که توی یه وعده نخوندم
  تو 4 وعده خوندم هفته ی پیش
  ولی آره فکر کنم باید همین نیم ساعتو پیش بگیرم که مدام برام مرور شه


 • همیار

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  سلام سلام
  بچه ها من هفته ی پیش منصوباتو خوندم (و تست هم زدم) امروز بهش برگشتم یکم یادم رفته بود و تسلط هفته ی قبلو نداشتم.کلا سر عربی اینطوری میشم.شما چه جوری میخونین؟
  @دانش-آموزان-آلاء

  اشتباهتون اینه که مرورتون یه هفته طول میکشه
  شما بعد از مطالعه ی اون درس باید حددداکثر دو یا دیگه خیلی خیلی زیاد بشه، سه روز بعد (ترجیحا همون دو روز) مرور کنید
  و اینکه حتما هم تست های عربی رو باید هر شب نیم ساعت بزنید
  لازم نیست زیاد وقت بزارید
  فقط نیم ساعت هر شب تست بزنید براش(جدا از درک مطلب البته ها، برای درک مطلب هر شب زمان خودشو بذارید)

  شما برای درک مطلب چه قدر تایم میزارین؟ من کتاب درک مطلب گاجو دارم استاد ناصح زاده گفته بودن.بالاش تایم ننوشته


 • دانش آموزان آلاء

  @banoo در منصوبات گفته است:

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  سلام سلام
  بچه ها من هفته ی پیش منصوباتو خوندم (و تست هم زدم) امروز بهش برگشتم یکم یادم رفته بود و تسلط هفته ی قبلو نداشتم.کلا سر عربی اینطوری میشم.شما چه جوری میخونین؟
  @دانش-آموزان-آلاء

  اشتباهتون اینه که مرورتون یه هفته طول میکشه
  شما بعد از مطالعه ی اون درس باید حددداکثر دو یا دیگه خیلی خیلی زیاد بشه، سه روز بعد (ترجیحا همون دو روز) مرور کنید
  و اینکه حتما هم تست های عربی رو باید هر شب نیم ساعت بزنید
  لازم نیست زیاد وقت بزارید
  فقط نیم ساعت هر شب تست بزنید براش(جدا از درک مطلب البته ها، برای درک مطلب هر شب زمان خودشو بذارید)

  شما برای درک مطلب چه قدر تایم میزارین؟ من کتاب درک مطلب گاجو دارم استاد ناصح زاده گفته بودن.بالاش تایم ننوشته

  درک مطلب به همین سادگی گاج
  هر شب سه تا درک مطلب
  توی 1 ماهکل کتاب تموم میشه


 • همیار

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  سلام سلام
  بچه ها من هفته ی پیش منصوباتو خوندم (و تست هم زدم) امروز بهش برگشتم یکم یادم رفته بود و تسلط هفته ی قبلو نداشتم.کلا سر عربی اینطوری میشم.شما چه جوری میخونین؟
  @دانش-آموزان-آلاء

  اشتباهتون اینه که مرورتون یه هفته طول میکشه
  شما بعد از مطالعه ی اون درس باید حددداکثر دو یا دیگه خیلی خیلی زیاد بشه، سه روز بعد (ترجیحا همون دو روز) مرور کنید
  و اینکه حتما هم تست های عربی رو باید هر شب نیم ساعت بزنید
  لازم نیست زیاد وقت بزارید
  فقط نیم ساعت هر شب تست بزنید براش(جدا از درک مطلب البته ها، برای درک مطلب هر شب زمان خودشو بذارید)

  شما برای درک مطلب چه قدر تایم میزارین؟ من کتاب درک مطلب گاجو دارم استاد ناصح زاده گفته بودن.بالاش تایم ننوشته

  درک مطلب به همین سادگی گاج
  هر شب سه تا درک مطلب
  توی 1 ماهکل کتاب تموم میشه

  منم همینو دارم.همینو استاد گفتن
  منظورم اینه برای حل هر یه دونه اش شبی چند دقیقه وقت میزارین.🙈


 • دانش آموزان آلاء

  @banoo در منصوبات گفته است:

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  سلام سلام
  بچه ها من هفته ی پیش منصوباتو خوندم (و تست هم زدم) امروز بهش برگشتم یکم یادم رفته بود و تسلط هفته ی قبلو نداشتم.کلا سر عربی اینطوری میشم.شما چه جوری میخونین؟
  @دانش-آموزان-آلاء

  اشتباهتون اینه که مرورتون یه هفته طول میکشه
  شما بعد از مطالعه ی اون درس باید حددداکثر دو یا دیگه خیلی خیلی زیاد بشه، سه روز بعد (ترجیحا همون دو روز) مرور کنید
  و اینکه حتما هم تست های عربی رو باید هر شب نیم ساعت بزنید
  لازم نیست زیاد وقت بزارید
  فقط نیم ساعت هر شب تست بزنید براش(جدا از درک مطلب البته ها، برای درک مطلب هر شب زمان خودشو بذارید)

  شما برای درک مطلب چه قدر تایم میزارین؟ من کتاب درک مطلب گاجو دارم استاد ناصح زاده گفته بودن.بالاش تایم ننوشته

  درک مطلب به همین سادگی گاج
  هر شب سه تا درک مطلب
  توی 1 ماهکل کتاب تموم میشه

  منم همینو دارم.همینو استاد گفتن
  منظورم اینه برای حل هر یه دونه اش شبی چند دقیقه وقت میزارین.🙈

  من هر شب سه تا میزنم توی نیم ساعت تموم میشه
  واژه هایی که سخت هستن رو بعد از اینکه درک مطلب رو زدم کنارشون علامت میزنم
  اول درک مطلب رو بدون اینکه واژه هاشو بخونم خودم میزنم بعد واژه هارو میخونم
  هربار که میخام بزنم قبلش از اولین متن تا آخرین متن همه ی لغات علامت زده رو مرور میکنم


 • دانش آموزان آلاء

  سعی کن عربیو کم اما تو برنامت زیاد باشه مثللا یک روز در میون و هی تستا تکرار بشن برات اون تستای نکته دار رو علامت بزنی نکاتشو ی جا بنویسی


 • همیار

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  سلام سلام
  بچه ها من هفته ی پیش منصوباتو خوندم (و تست هم زدم) امروز بهش برگشتم یکم یادم رفته بود و تسلط هفته ی قبلو نداشتم.کلا سر عربی اینطوری میشم.شما چه جوری میخونین؟
  @دانش-آموزان-آلاء

  اشتباهتون اینه که مرورتون یه هفته طول میکشه
  شما بعد از مطالعه ی اون درس باید حددداکثر دو یا دیگه خیلی خیلی زیاد بشه، سه روز بعد (ترجیحا همون دو روز) مرور کنید
  و اینکه حتما هم تست های عربی رو باید هر شب نیم ساعت بزنید
  لازم نیست زیاد وقت بزارید
  فقط نیم ساعت هر شب تست بزنید براش(جدا از درک مطلب البته ها، برای درک مطلب هر شب زمان خودشو بذارید)

  شما برای درک مطلب چه قدر تایم میزارین؟ من کتاب درک مطلب گاجو دارم استاد ناصح زاده گفته بودن.بالاش تایم ننوشته

  درک مطلب به همین سادگی گاج
  هر شب سه تا درک مطلب
  توی 1 ماهکل کتاب تموم میشه

  منم همینو دارم.همینو استاد گفتن
  منظورم اینه برای حل هر یه دونه اش شبی چند دقیقه وقت میزارین.🙈

  من هر شب سه تا میزنم توی نیم ساعت تموم میشه
  واژه هایی که سخت هستن رو بعد از اینکه درک مطلب رو زدم کنارشون علامت میزنم
  اول درک مطلب رو بدون اینکه واژه هاشو بخونم خودم میزنم بعد واژه هارو میخونم
  هربار که میخام بزنم قبلش از اولین متن تا آخرین متن همه ی لغات علامت زده رو مرور میکنم

  من فقط علامت میزنم ولی ایده ی خوبیه.مرسی


 • همیار

  @DR.PeRshIA در منصوبات گفته است:

  سعی کن عربیو کم اما تو برنامت زیاد باشه مثللا یک روز در میون و هی تستا تکرار بشن برات اون تستای نکته دار رو علامت بزنی نکاتشو ی جا بنویسی

  🙏


 • همیار

  ازین به بعد این تو تست منصوبات میزارم
  در صورت تمایل بهم ملحق شین
  @دانش-آموزان-آلاء


 • دانش آموزان آلاء

  @banoo در منصوبات گفته است:

  ازین به بعد این تو تست منصوبات میزارم
  در صورت تمایل بهم ملحق شین
  @دانش-آموزان-آلاء

  عالیه
  بذارید از همین الان شروع کنید بجوابیم
  از درس اول منصوبات شروع کنید فقط بقیه رو نخوندم آخه 😕


 • همیار

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  ازین به بعد این تو تست منصوبات میزارم
  در صورت تمایل بهم ملحق شین
  @دانش-آموزان-آلاء

  عالیه
  بذارید از همین الان شروع کنید بجوابیم
  از درس اول منصوبات شروع کنید فقط بقیه رو نخوندم آخه 😕

  کتاب من 4 درس کرده اینو.اولیش مفعول مطلقه.خوبه؟


 • دانش آموزان آلاء

  @banoo در منصوبات گفته است:

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  ازین به بعد این تو تست منصوبات میزارم
  در صورت تمایل بهم ملحق شین
  @دانش-آموزان-آلاء

  عالیه
  بذارید از همین الان شروع کنید بجوابیم
  از درس اول منصوبات شروع کنید فقط بقیه رو نخوندم آخه 😕

  کتاب من 4 درس کرده اینو.اولیش مفعول مطلقه.خوبه؟

  آره آره مفعول مطلق بذارید


 • همیار

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  @m.jafari9877 در منصوبات گفته است:

  @banoo در منصوبات گفته است:

  ازین به بعد این تو تست منصوبات میزارم
  در صورت تمایل بهم ملحق شین
  @دانش-آموزان-آلاء

  عالیه
  بذارید از همین الان شروع کنید بجوابیم
  از درس اول منصوبات شروع کنید فقط بقیه رو نخوندم آخه 😕

  کتاب من 4 درس کرده اینو.اولیش مفعول مطلقه.خوبه؟

  آره آره مفعول مطلق بذارید

  باشه.سخت نیست.
  ولی بامزه است


 • همیار

  0_1487102184763_photo_2017-02-14_23-25-56.jpg


 • دانش آموزان آلاء

  @banoo در منصوبات گفته است:

  0_1487102184763_photo_2017-02-14_23-25-56.jpg

  گزینه2 دیه؟


 

پربازدیدهای هفته