ممنون از خدمات بی نظیرتون ولی به انسانی ها کم توجهی میکند دروس تخصصی ریاضی و تجربی کامله ولی انسانی کمه


  • دانش آموزان آلاء

    ممنون از مدیریت الا به خاطر خدمات بی نظیرشون ولی مثل تمام موسسات دیگه به رشته انسانی کم توجه میشه لطفا تدریسدروس مثل فلسفه پیش و روانشناسی تو اولویت قرار بدهید مانند همانند دروس مثل رشته ریاضی و تجربی اجرتون با شهدا